Skärpta regler för assistansersättning ska tvinga fram bättre kvalitet

 class=Det blir förbjudet att använda assistansersättningen för ekonomiska förmåner, enligt ett förslag som LSS-kommittén presenterade på fredagen. Assistansföretagen ska i stället tvingas att konkurrera med kvalitet som främsta vapen.
– Det är ingen seger för någon, men ett nödvändigt steg, säger Gerd Andén, ordförande för brukarkooperativet JAG.

Gerd Andén är knuten till LSS-kommittén som expert liksom Vilhelm Ekensteen från organisationen IFA med några hundra assistansanordnare som medlemmar.

Båda ställer sig bakom LSS-kommitténs förslag på förbud mot missbruk av assistanspengar och de kontroll- och sanktionsmöjligheter som kommittén också vill införa så snabbt som möjligt.

– Det är beklagligt att branschen har utvecklats på ett oseriöst sätt på grund av ett fåtal företag, säger Gerd Andén. 

Varken Gerd Andén eller Vilhelm Ekensteen tror att de nya restriktionerna och kontrollerna kommer att upplevas som en bestraffning av brukarna.
– De verkliga bovarna är assistansanordnarna som har missbrukat systemet, säger Vilhelm Ekensteen.
Han menar att staten inte kommer att ha något omfattande kontrollsystem för brukarna.

De kontanta ersättningar som vissa assistansföretag betalat ut till brukare blir olagliga om LSS-kommitténs förslag spikas, men det dröjer ännu några månader innan riksdagen kan fatta beslut om att införa lagen.

Under tiden är det fritt fram, eftersom ”missbruket” för närvarande är fullt lagligt på grund av en lucka i lagen.
– Det har varit en stor frestelse för många brukare med små inkomster att ta emot kontanteersättningen från oseriösa företag och det har inte heller varit olagligt, säger Gerd Andén.

Möjligheten till missbruk uppstod när staten i slutet av 1990-talet fastställde en schablon för assistansersättningen. Schablonen uppgår idag till 228 kronor per timme. Företag som har många brukare som behöver relativt litet stöd kan få pengar över i verksamheten. Andra assistansanordnare som har mer krävande och mindre lönsamma brukare kan få svårt att få ersättningen att räcka till.

Vissa företag har utnyttjat möjligheterna till att dels ta ut stora vinster på verksamheten, dels ”köpa” nya kunder med kontanta utbetalningar.
– Missbruket har spridit sig och även del del anordnare som inte har velat arbeta på det sättet har känt sig tvingade att konkurrera med sådana osunda medel, säger Vilhelm Ekensteen.

 

Så vill LSS-kommittén stoppa missbruket
1. Den ersättningsberättigade måste använda hela assistansersättningen för att köpa personlig assistans eller själv vara arbetsgivare för sina personliga assistenter.
2. Den som köper personlig assistans ska inte få ta emot några ersättningar eller andra ekonomiska förmåner av assistansanordnaren annat än om det finns vissa särskilda skäl för det. Assistansanordnare ska inte heller få betala ut ersättningar och ekonomiska förmåner utan särskilda skäl.
3. Den ersättningsberättigade ska kunna redovisa hur den utbetalda assistansersättningen har använts. I vissa fall ska överskott av assistansersättningen betalas tillbaka till Försäkringskassan.
4. Försäkringskassan får kontrollera hur den enskilde använt assistansersättningen. Försäkringskassan ska också, efter samråd med den ersättningsberättigade, få besluta att assistansersättningen betalas ut till annan assistansanordnare än denne valt.
5. Staten ska ta ett större ansvar för att alla berörda får en samlad information om vilka regler som gäller i samband med personlig assistans.Missbruket handlar om att vissa assistansföretag värvar nya kunder genom att erbjuda kontantersättningar, pengar som har ”blivit över” i assistansverksamheten men som egentligen skulle ha gått till själva assistansen i form av exempelvis löner, utbildning eller kvalitetsförbättringar.