Skola får pris för arbete med dyslektiker

Tungelsta skola i Haninge arbetar för att alla barn med långsam inlärning ska få rätt stöd i skolan. Med datorer, daisy-böcker och ett specialcentrum har skolan lyckats hjälpa alla elever i skolarbetet. Nu har de fått Bertil Hults pris på 500 000 kronor för sitt arbete med dyslektiska elever. Pengarna ska gå till att ännu mer förbättra verksamheten.

Tungelsta skola i Haninge arbetar för att alla barn med långsam inlärning ska få rätt stöd i skolan. Med datorer, daisy-böcker och ett specialcentrum har skolan lyckats hjälpa alla elever i skolarbetet. Nu har de fått Bertil Hults pris på 500 000 kronor för sitt arbete med dyslektiska elever. Pengarna ska gå till att ännu mer förbättra verksamheten.
   
Tungelsta skola är en helt vanlig skola, med helt vanliga elever och helt vanliga lärare. Men sedan specialläraren Gudrun Andersson började på skolan för cirka sex år sen har skolan avsevärt förbättras. Målet har inte varit att spara in pengar på speciallärare, här utgår man ifrån att alla elever som behöver särskilt stöd ska få det.

– Det är inget hokus pokus vi håller på med. Vi har bara sett till att alla elever som behöver det får tillgång till datorer och tekniska hjälpmedel, säger biträdande rektor Mats Heike.

Man har också startat ett specialcentrum för elever som behöver extra stöd av speciallärare. Hit kommer eleverna och får extra hjälp några timmar i veckan, beroende på hur mycket stöd man är i behov av.

Ett arbetslag med speciallärare finns tillgängligt för eleverna och man har även startat upp en kunskapsakut.

– Till specialcentrumet får bara barn med svårigheter komma. Men vi vill också inspirera elever med normal inlärningshastighet. Till kunskapsakuten kommer elever med risk att inte klara godkänt i ämnen och får extra hjälp. Men även de som vill nå högre höjder i sina studier ska få möjligheten. Om man vill prestera bättre, men känner att läraren i klassen inte har tid att ge den hjälp som krävs för det, kan man efter överenskommelse mellan lärare och kunskapsakuten få komma dit och få individuell hjälp av arbetslagets lärare.

Nu ska skolan använda de 500 000 kronorna till att ännu mer förbättra verksamheten. Nya böcker på alla olika nivåer ska köpas in.

– Vi vill förbättra utbudet i biblioteket. Det är svårt att hitta spännande böcker för ungdomar som behöver mer lättlästa böcker. Oftast är de tråkiga. Men det finns och de ska vi hitta, säger Mats Heike.

Man planerar också att köpa in mer datorer och daisy-böcker och satsa på mer utbildning för personalen.

– Under de senaste åren har skolan och lärarkollektivet på Tungelsta skola utvecklat på ett fantastiskt sätt. Men vi har fortfarande arbete kvar, säger Mats Heike.

Vad är Bertil Hults pris?
Bertil Hult är grundare av EF Education, hade som barn problem med dyslexi och har idag egna barn med dyslexi. Trots detta lyckades han starta ett stort vinstdrivande utbildningsföretag som har gjort honom till en av de rikaste i Sverige.

Bakgrunden till priset är att det idag finns mycket bra forskning kring dyslexi, men väldigt lite av denna tillämpas i skolvärlden. Priset ska hjälpa till att plocka fram föredömliga exempel i den svenska grundskolan och inspirera till utvecklande av stöd till elever med särskilda behov.

Stiftelsen grundades år 2002 och delar årligen ut ett pris om 500 000 kronor till en skola.

Bertil Hults stiftelse: http://62.119.136.10/bhdefault____118.aspx

Tungelsta skola: www.skolweb.haninge.se/templates/FPPage____21778.aspx