Skolan där inget barn får lämnas utanför belönas med halv miljon kronor

Foto på Bertil Hult och Victoria.På Norrtullskolan i Eksjö lämnas inget barn utanför i läs- och skrivinlärningen. Därför får skolan den här veckan Bertil Hults skolpris på en halv miljon kronor.

– Ett varmt och innerligt tack från oss alla på Norrtullskolan barn, föräldrar och personal till den fina utmärkelsen och den härliga mängd pengar som vi får mottaga, skriver skolans rektor Bo Rofors i en kommentar.

Det är FN:s barnkonvention som styr skolans arbete.
– I konventionens artikel 2 står det klart och tydligt ”att alla barn har samma rättigheter och lika värde”, ingen får diskrimineras. Därför är läsandet och problematiken kring det lärandet så väsentligt för oss då motsatsen ger ett utanförskap av gigantiska mått.

På Norrtullskolan kartläggs barnens lärande vid sex års ålder och sedan följs deras lärande noga upp tills de lämnar skolan efter årskurs sex.
– På vägen händer det att lärandet stannar upp och då arbetar vi accentuerat med de barn som har problem. Alla vuxna på skolan rättar sig efter tre-fyra barn när vi lägger arbetsschemat för de vuxna.

Datorteknik blandas med ”varma innerliga möten” med specialpedagoger och klasslärare växelvis för de barn som behöver en egen inlärningsrytm. På skolan finns även specialpedagogiska kompetenser.
Även kognitiv beteendeanalys och åtgärder används när det behövs för att få ett bra stöd i utvecklingen.

Bertil Hults skolpris delas ut på Bok- och biblioteksmässan på torsdag denna vecka av instiftaren själv Bertil Hult (mest känd som grundare av utbildningsföretaget EF) och kronprinsessan Victoria. Även hjärnforskaren Martin Ingvar medverkar med en föreläsning om dyslexi.

Mer information om priset finns på http://www.bertilhultspris.se

Här kan du läsa rektor Bo Rofors kommentarer till utmärkelsen.