Skolan får utestänga personliga assistenter

Skolan har rätt att avvisa ett barns personliga assistent av arbetsmiljöskäl. Det fastslog Högsta Förvaltningsdomstolen i en prejudicerande dom förra veckan.
– Ett olyckligt domslut, säger Christian Källström, chefsjurist på Humana AB.

Han befarar att det nu blir allt vanligare att enskilda assistenter utestängs från skolor.

Domen den 7 november innebär att en tioårig pojke i södra Sverige inte får ha med sig sina föräldrar som assistenter till skolan.
Skolan hade för drygt två år sedan beslutat hindra att föräldrarna följde med till skolan, av arbetsmiljöskäl.
När föräldrarna protesterade mot beslutet upphävdes det av Förvaltningsrätten och sedan även av Kammarrätten. Kommunen gav sig dock inte utan gick vidare till högsta instans, som slutligen gav skolan rätt att utestänga föräldrarna.

Nu finns risk att fler kommuner utnyttjar möjligheten att stänga av assistenter av arbetsmiljöskäl, tror Christian Källström på Humana.
Kommunen har hävdat att skolan måste ha rätt att stänga av assistenter som ”utgör fara för arbetsmiljön”. Skolan uppger att assistenterna har varit kritiska, tillrättavisat lärare och gjort hotfulla uttalanden.

Föräldrarna har hävdat att det inte finns någon grund för påståendet att det finns ett arbetsmiljöproblem. Vilket påhittat arbetsmiljöskäl som helst kan inskränka rättigheterna, menar man.

Beslutet att utestänga föräldrarna från skolan får stöd av Socialstyrelsen, som menar att detta inte begränsar rätten till assistans, eftersom eleven kan välja annan assistent för skoltiden.

Även SKL, Sveriges kommuner och landsting, anser att skolan har rätt att stänga av enskilda assistenter. Skolan måste kunna neka vissa assistenter tillträde ”om de stör ordningen så till den grad att  de utgör ett arbetsmiljöproblem”, menar SKL.

Familjen har fått juridisk hjälp av Humana AB som även anlitats som assistansanordnare. Företagets chefsjurist Christian Källström menar att skolan borde ha löst eventuella arbetsmiljöproblem på annat sätt än genom att stänga av föräldrarna.
Han menar vidare att det nu finns en risk att andra kommuner hänvisar till arbetsmiljöskäl för att stoppa assistenter.

För den berörda familjen är domen ett hårt slag.
– Skolan har sagt att pojken kan ha andra assistenter än föräldrarna, men eftersom han har stora svårigheter med kommunikationen går det inte att ta in vem som helst och nya assistenter riskerar också att hamna i konflikt med skolan, säger Christian Källström.

– Familjen är väldigt besviken och funderar på vad man ska göra nu. Ett problem är att det inte finns några alternativa skolor, säger Källström.