Skolan som vann halv miljon satsar på nya hjälpmedel

– Det är fantastiskt. Nu kan vi skaffa många fler läspennor och andra hjälpmedel.
Örsundsbroskolans rektor Thomas Tollsner är mycket glad för att skolans projekt Språkbron har vunnit årets Bertil Hult-pris.

Prissumman är på hela 500 000 kronor som Örsundsbroskolan nu kommer att kunna använda till forsatta förbättringar av insatserna för elever med dyslexi.
– Vi är mycket stolta, säger Thomas Tollsner till Föräldrakraft.

Skolan började redan för tio år sedan testa barn i förskolan för tal- och lässvårigheter.
– Vi screenade barnen inför skolstarten för at skapa ett system för att hantera svårigheterna, berättar Tollsner. Sedan har projekt vuxit vidare.

Skolan arbetar aktivt både med egen forskning och med att följa upp elevernas utveckling. Skolan har också satsat på lärarnas kompetens och att se till att de elever som behöver stöd får detta i vardagliga arbetet i klassrummet. Till och med biblioteket är integrerat i skolans dyslexiarbete.

– Det är många bitar som hänger ihop, säger Thomas Tollsner. Det finns mycket mer att göra och man blir nog aldrig färdig, men vi är på rätt väg.