”Skolor måste ta krafttag för att ge bättre stöd”

Kommuner och friskolor måste ta krafttag för att förbättra undervisningen för elever med funktionsnedsättningar. Det skriver cheferna för SPSM, Ungdomsstyrelsen och Handisam i en gemensam debattartikel.

Generaldirektörerna anser att kommuner och friskolor har ett stort ansvar för att elever med funktionsnedsättningar idag har en svår situation.

”De behöver ta krafttag och arbeta för en skola för alla. De behöver inventera skolornas tillgänglighet och åtgärda brister, ge elever anpassat stöd och hjälpmedel samt ge lärarna kompetens och kunskap om olika funktionsnedsättningar och om vilket stöd de kan erbjuda eleverna”, skriver de i debattartikeln.

Direktörerna tipsar de ansvariga för skolorna om att ”dra lärdom av högskolan där utvecklingen går åt rätt håll”.

På högskolan blir det allt vanligare att studenter med funktionsnedsättning kommer i kontakt med speciella samordnare som finns på alla högskolor och universitet.

Samordnarnas roll är att ge särskilt stöd så att studier kan ske på lika villkor, det kan exempelvis handla om anteckningsstöd, teckenspråkstolk, extra handledning eller anpassad tidsplan.

Debattartikeln har undertecknats av Greger Bååth, generaldirektör Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Inger Ashing, tf generaldirektör Ungdomsstyrelsen, och Carl Älfvåg, generaldirektör Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning.