Nyheter

”Skolpsykolog alltför sällan på plats för elever som mår dåligt”


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Skolpsykologen finns sällan på plats för elever som mår dåligt. Det visar en granskning Skolinspektionen har gjort på 25 grundskolor.

Det är bara en av flera brister som enligt Skolinspektionen visar att elevhälsan inte motsvarar elevernas behov.

Andra brister är att skolorna ofta saknar strategier för hur det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet ska planeras, genomföras och följas upp.

– Psykisk ohälsa ökar risken för att misslyckas i skolan. Elevhälsans personal, rektor och lärare har därför ett stort, och gemensamt, ansvar att arbeta förebyggande för att fånga upp tidiga tecken på att psykisk ohälsa kan komma att utvecklas, och stötta eleverna till att må bra. Här ser vi att det brister, säger Anna Blom, projektledare Skolinspektionen.

Granskningen omfattar årskurs 6-9 i 25 olika grundskolor och några av de punkter Skolinspektionen kritiserar är:
* Tillgången till elevhälsa är ofta otillräcklig i de granskade skolorna.
* Psykolog befinner sig sällan i skolan.
* Eleverna känner inte alltid till vad elevhälsan kan hjälpa dem med, eller om de själva kan söka upp elevhälsans olika personalgrupper för att få stöd.

Mer om Skolinspektionens granskning finns på www.skolinspektionen.se/elevhalsa

   

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för Fremia
 • Annons för Primass
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Tidvis
 • Annons för STIL
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för HD Motion
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för JAG
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Tobii Dynavox