Nyheter

Skolverket prutar kraftigt på bidragen till läxhjälp


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

De statliga pengarna till läxhjälp räcker inte. När Skolverket fördelade höstens läxhjälpsbidrag tvingades skolor och läxhjälpsföreningar till kraftiga prutningar.
Nu måste skolorna se över hur man använder läxor. En bra läxa ska inte kräva att eleven får hjälp för att klara av den, anser Skolverket.

De statliga pengarna till läxhjälp räcker inte. När Skolverket fördelade höstens läxhjälpsbidrag tvingades skolor och läxhjälpsföreningar till kraftiga prutningar.
Nu måste skolorna se över hur man använder läxor. En bra läxa ska inte kräva att eleven får hjälp för att klara av den, anser Skolverket.

De ideella föreningarna fick knappt två miljoner av begärda sex miljoner i bidrag. Mest får Mattecentrum med ett bidrag på 1,7 miljoner kronor. Näst störst bidrag får Drivkraft Malmö Ideell Förening.

Totalt hade Skolverket ansökningar på 47 miljoner kronor men delar bara ut 15 miljoner i höst.
246 skolhuvudmännen sökte bidraget och 115 har beviljats. 25 ideella föreningar sökte bidrag och 20 föreningar har beviljats.

Skolverket har prioriterat de skolhuvudmän som man tror har störst behov av bidraget. Urvalet bygger främst på elevernas slutbetyg i årskurs nio.
– Det är bra att skolorna vill erbjuda det här stödet till sina elever. Samtidigt är det angeläget att skolorna funderar över sitt sätt att arbeta med läxor. Läxorna behöver användas genomtänkt säger Joakim Feldt, enhetschef på Skolverket.

Skolverket har tagit fram stödmaterialet ”Läxor i praktiken” som tar upp vad som är bra läxor. En bra läxa förbereds, förklaras och följs upp ordentligt i skolan av läraren. Den ska också ha en tydlig koppling till undervisningen, påpekar Skolverket.

Klicka här för att ladda hem en pdf-fil med lista över alla statsbidrag till läxhjälp.

Klicka här för att ladda hem en pdf-fil med Skolverkets skrift ”Läxor i praktiken”.

  

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Särnmark
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Primass
 • Annons för JAG
 • Annons för STIL
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Made for Movement
 • Etac R82 Toucan ståstöd