”Skrämmande, var finns medmänskligheten?”

– Skrämmande. Var finns medmänskligheten och empatin?
Thomas Jansson, ordförande för FUB, är frustrerad och förbaskad över avslöjandena i Kalla Fakta på TV4 ikväll.

– Vi har en lag, LSS, som är antagen med en politisk majoritet i riksdagen, men som politiker och jurister gör allt för att motverka, säger Thomas Jansson

Han frågar sig hur mycket det kostar för kommunrna att hyra in konsulter för att utbilda handläggare och chefer att argumentera för avslag på stödinsatser.
– Istället för att bevilja ett LSS-stöd, som i många fall lönar sig även för kommunerna.

Det var med hjälp av dold kamera som TV4:s Kalla fakta på söndagskvällen avslöjade att kommunerna utbildar handläggare i att avslå ansökningar om insatser för personer med svåra funktionsnedsättningar.

Kommuner hyr in jurister och andra konsulter för att hjälpa handläggare och chefer med argument för avslag.

De får också ”goda råd” om hur kommunen kan vinna överklaganden i Kammarrätten om förvaltningsrätten ger kommunen bakläxa.

Konsulterna anlitas även av kommuner för att driva mål mot enskilda med funktionsnedsättning i domstol.

– Det var skrämmande att höra kränkande uttalanden och raljerande kring personerna som beskrivs, säger Thomas Jansson.

FUB-ordföranden ifrågasätter att de konsulter som kommunerna anlitar har kompetens att bedöma stödbehov.

– Hur mycket funktionshinderkunskap har denne konsult som så frankt kan kommentera duschande hos en person med autism? Det förekommer en överkänslighet hos personer med autism som kan lindras med exempelvis tvål vid dusch, säger Thomas Jansson.

Inför dold kamera uttalade sig kommunernas konsult, Jonas Reinholdsson från Kommunlex, arrogant om en person som hade begärt dubbel assistans i samband med dusch.

– Varför är det alltid de svaga i samhället som ska ha det sämst? Som vanligt så är det funktionshindrade som får betala, säger Thomas Jansson.

FUB är riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.

Föräldrakraft har sökt Jonas Reinholdsson på Kommunlex för en kommentar.