”Skyll inte arbetslösheten på konjunkturen”

Skyll inte på ekonomisk kris. Oavsett konjunktur försämras sysselsättningen för personer med funktionsnedsättningar, säger Ingrid Burman. Foto: Linnea Bengtsson.

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Humana

Funka-utredningens förslag är bra, i stort sett. Men de räcker inte, anser Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.

Funka-utredningens förslag är bra, i stort sett. Men de räcker inte, anser Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.

– Det krävs även andra saker. För andra grupper som har haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden har man tittat på arbetsorganisation och arbetsmiljö. Man har skapat jämställdhetsplaner och mångfaldsplaner för att öppna arbetsplatserna.

– När det gäller personer med funktionsnedsättningar försöker man bara rusta individen, samtidigt som sysselsättningsgraden bara sjunker. Vi ska absolut inte sluta rusta individen, men det är dags att även titta på arbetsorganisation, arbetsmiljö, utökad kunskap, tillgång till arbetshjälpmedel och aktiva åtgärder som jämställdhetsplaner.

– Det har gått bakåt samtidigt som alla politiker har sagt att ”det här är viktigt, arbetslinjen gäller”. Tro inte att försämringen har en jota med konjunkturen att göra. Konjunkturell arbetslöshet ser vi bland ungdomar och nyanlända, men för personer med funktionsnedsättning har det gått nedåt oavsett konjunktur.
 

Publicerad:
2013-07-04

Av: Redaktionen

Nyckelord:
Almedalen, Ingrid Burman, Vägen till arbete (tema), arbete


ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för LSS-skolan