”Skyll inte arbetslösheten på konjunkturen”

Funka-utredningens förslag är bra, i stort sett. Men de räcker inte, anser Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.

– Det krävs även andra saker. För andra grupper som har haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden har man tittat på arbetsorganisation och arbetsmiljö. Man har skapat jämställdhetsplaner och mångfaldsplaner för att öppna arbetsplatserna.

– När det gäller personer med funktionsnedsättningar försöker man bara rusta individen, samtidigt som sysselsättningsgraden bara sjunker. Vi ska absolut inte sluta rusta individen, men det är dags att även titta på arbetsorganisation, arbetsmiljö, utökad kunskap, tillgång till arbetshjälpmedel och aktiva åtgärder som jämställdhetsplaner.

– Det har gått bakåt samtidigt som alla politiker har sagt att ”det här är viktigt, arbetslinjen gäller”. Tro inte att försämringen har en jota med konjunkturen att göra. Konjunkturell arbetslöshet ser vi bland ungdomar och nyanlända, men för personer med funktionsnedsättning har det gått nedåt oavsett konjunktur.