SL glömde tillgängligheten när Roslagsbanans vagnar renoveras

Riksdagen har beslutat att Sverige ska vara tillgängligt om drygt 1000 dagar. Det har Storstockholms lokaltrafik, SL, helt missat. När Roslagsbanans vagnar rustas för att rulla ytterligare 15 år görs ingen anpassning för funktionsnedsättningar.

Socialdemokraterna i SL:s styrelse protesterar och kräver att Roslagsbanans vagnar görs mer tillgängliga under renoveringen.

– Självklart ska alla kunna resa med SL-trafiken och därför är det självklart att Roslagsbanan också ska göras tillgänglig för resenärer med funktionshinder, säger Lars Dahlberg, socialdemokratiskt oppositionslandstingsråd och 2:e vice ordförande i SL.

– Vi har gemensamt satt upp ett mål om att 90 procent av trafiken ska vara tillgänglig år 2010. Det är helt oacceptabelt att utesluta Roslagsbanan ur den satsningen, säger Lars Dahlberg.

SL:s styrelse ska idag fatta beslut om upprustningen av Roslagsbanan. Socialdemokraterna i styrelsen kräver att ärendet återremitteras för att se till att tillgänglighetsanpassningar tas med i upprustningen.