”Slopad ADHD-subvention skulle få katastrofala följder”

Om subventionen för ADHD-medicin tas bort för vuxna patienter kan det det få katastrofala följder. Den varningen kommer från Riksförbundet Attention sedan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat ompröva subventionen.

Attention framhåller att vuxna med ADHD inte är någon penningstark grupp. Förbundet befarar att många kommer att tvingas avstå eller sluta medicinera av ekonomiska skäl.

– Det skulle leda till ännu mer ojämlik vård, än den vi har i dag, säger Attentions ordförande Anki Sandberg. Vi tycker att det är cyniskt att frånta patienterna rätten till en fungerande behandling. Vi finner det också märkligt att en omprövning påbörjas just nu, utan någon som helst dialog med patienterna.

Bakgrunden till omprövningen är att läkemedlen anses vara dyra för staten och inte är godkända för behandling av vuxna patienter.

Men Attention ifrågasätter båda dessa argument. Slopad subvention kan leda till ökade samhällskostnader. Attention menar också att många vuxna har stor nytta av medicinen.
– TLV:s granskningar bör göras där man tror att användningen av ett preparat inte fungerar, så är inte fallet med ADHD-medicinering, fortsätter Anki Sandberg.

Riksförbundet Attention beskriver situationen för ADHD-patienter som ”fritt villebråd”.

”Människor som kämpar för att hålla näsan ovanför vattenytan varje dag ska inte behöva strida för sin behandling eller rätten till ett värdigt liv”, heter det i förbundets pressmeddelande.

Slopad subvention hårt slag mot ADHD-patienter
Attentions pressmeddelande finns här.

Subventioner för adhd-läkemedel kan omprövas
Ekots nyhet om omprövning av ADHD-läkemedel finns på Sveriges radios webbplats.