Snabbväxare rustar för fortsatt utveckling i utsatt bransch

– Jag är övertygad om att vår djupa förståelse och egna erfarenheter av personlig assistans gör skillnad. En tredjedel av våra anställda är själva Aiai-användare, säger Magnus Crossner, vd för Kaustik, vars verksamhetsstöd Aiai just nu står inför en stor omdaning.

I februari 2015 äger det stora skiftet rum. Över en natt kommer Aiais 35 000 användare att uppleva att deras webbsystem för personlig assistans ändrar utseende. Det handlar om den största förändringen av systemet någonsin.

Magnus Crossner, vd för Kaustik som tillverkar Aiai, är ödmjuk inför förändringen.
– Det finns flera olika drivkrafter bakom det nya användargränssnittet, förklarar han. Det ska vara mer användarvänligt och anpassat till alla skärmstorlekar. Det är också en förberedelse inför kommande nya tjänster.

Aiai har legat i frontlinjen ända sedan grundaren Erik Ljungberg skapade programmet för sina egna personliga behov för ett decennium sedan. Aiai har därför blivit mer än ett datorprogram och Kaustik uppfattas idag mer som ett kunskapsföretag än ett it-företag.

– Det har alltid varit självklart för oss att ha nära relation till kunden och branschen. Det är både berikande och nödvändigt, säger Magnus Crossner.

 

 

Bild
Det nya utseendet på Aiai som har premiär i februari är helt ”responsivt” vilket innebär att det automatiskt anpassar sig till alla skärmstorlekar.

 

 

Idag arbetar ett tiotal utvecklare med att ständigt vidareutveckla systemet. Önskemålen är många och det krävs tuffa prioriteringar för att leverera rätt tjänster vid rätt tillfälle.

– Givetvis styr myndighetskrav i mångt och mycket vår utvecklingsplan. Det är angeläget att Aiai som verksamhetsstöd alltid är anpassat till nya regler och lagkrav. Vårt mål är att kunden alltid ska känna att systemet ger den trygghet och nytta som är nödvändig för att driva en effektiv och säker assistans.

En efterlängtad nyhet är Aiai Ärendehantering som lanserades tidigare under 2014, en produkt som utvecklats efter en workshop med flera av kunderna.
– Ett lysande exempel på samarbete och transparens, säger Magnus. På workshopen diskuterade vi hur olika ärenden, både spontana och återkommande, ska hanteras, så att inget faller mellan stolarna. Våra kunder är väldigt aktiva och villiga att delge viktig information.

– Nu har vi ett system som täcker in alla viktiga ärenden och automatiskt kopplar dem till relevanta lagtexter och företagsinterna rutiner. Användaren vet alltid hur man ska agera när en viss situation uppstår. Det säkerställer att medarbetarna agerar på rätt sätt vid rätt tillfälle vilket också IVO ställer krav på.

– Företag i andra branscher har uppmärksammat vårt system och vill ha samma för den egna branschen, men det har vi valt bort. Ärendehanteringen Aiai är helt anpassad för assistans, säger Magnus.

Det är en ganska typisk situation för Kaustik, som allt som oftast säger nej när nya affärsområden kommer på tal.

I år har man ändå släppt den nya verksamhetsstödet Omsorg24 som har samma bas som Aiai, men med HVB-hem och LSS-boenden som väl avgränsad nisch.
– Det finns sådär 3 000 boenden och några av våra viktigaste kunder inom assistans har förflyttat sig åt det hållet. Om man är duktig på assistans så ligger det nära till hands, förklarar Magnus Crossner.

Omsorg24 går ut på att underlätta för arbetsgivare att schemalägga medarbetarna. Systemet sköter tidrapporter, digitala signaturer och olika funktioner för personalavdelningar.

– Ett sådant skräddarsytt system har saknats för HVB-hem och LSS-boenden, som i regel är ganska små verksamheter, men som också behöver ha god kontroll och effektiv hantering. Det är viktigt att man uppfyller arbetstidslagens krav bland annat. Med färre fel får man högre kvalitet.

Ett 40-tal boenden har hittills tagit Omsorg24 i bruk. Nu siktar Kaustik in sig på en större lansering på MVT2015, konferensen om modern välfärdsteknologi, på Kistamässan i januari, där Kaustik kommer att finnas bland utställarna. MVT väntas bli en arena för kommuner, som alla har boenden av det slag som Omsorg24 riktar in sig på.

 

 

Foto
Magnus Crossner hoppas på fler kommuner som kunder. Kommunernas assistansverksamheter är jungfrulig mark, eftersom kommunerna ofta ligger  efter privata utförare när det gäller IT-stöd, trots att de har lika stora krav på sig vad gäller regler och avtal.

 

Omsättning har ökat stadigt sedan Aiai började marknadsföras på allvar för fem år sedan och nyligen korades Kaustik till vinnare bland Göteborgsregionens företag med starkaste tillväxt.
Med en så stark dominans som Kaustik fått inom administration av personlig assistans ställer man sig frågan hur företaget ska undvika att slå sig till ro.

– Som en av IT-Sveriges största snabbväxare inom vård och omsorg tackar vi NEJ till andra branscher än assistans och HVB/LSS-boenden. Vi är angelägna att aldrig tappa fokus för personlig assistans. Det är här vi har vårt ursprung och vår bas av kunskap, säger Magnus Crossner.

Företagets mål är att kunderna alltid ska vara mer nöjda idag än de var igår.

– Vi får aldrig stanna upp, utan vara medvetna om att något alltid går att förbättra, samtidigt lever vi en bransch i förändring. Vi påminner oss själva om detta varje dag, säger Magnus Crossner.

 

 

Bakgrund: Ett företag som värnar delaktighet i samhället

Inom Kaustik finns en stark tro på assistansens betydelse för delaktighet i samhället.

– Även om vi inte är politiska vill vi värna tillgänglighet och självklart även assistansreformen, säger Magnus Crossner.

– Vi skriver i våra licensavtal med kunderna att vi har rätt att säga upp avtalet om kunden inte efterlever reformens intentioner eller de regelverk som en assistansanordnare omfattas av. Det är en tydlig markering och ett självklart ställningstagande.

– Livet är oförutsägbart. Vem som helst kan när som helst hamna i behov av personlig assistans. Det är allas angelägenhet att värna om LSS-reformen och se till att den lever vidare med dess ursprungliga intentioner. Samtidigt behöver vi göra vårt yttersta för att förenkla vardagen för assistansanvändaren och alla som assisterar, säger Magnus Crossner.

Assistansreformen upplevs ofta som hotad, inte minst när politiska initiativ skärper kraven, exempelvis när assistansersättningen halkar efter kostnadsutvecklingen. Inför 2015 har branschens ställts inför faktumet att ersättningen bara höjs med 4 kronor per timme medan kostnaderna väntas rusa med mer än det dubbla, bland annat beroende på höjd arbetsgivaravgift.

Denna press innebär samtidigt att Aiai fyller en ännu viktigare funktion genom att effektivisera administrationen av assistansen.

– Anordnarna har ett utsatt läge och behöver få än bättre koll på ekonomin. Aiai frigör tid och sparar därmed kostnader. Vi tittar nu på hur vi ytterligare kan underlätta ekonomiska analyser, säger Magnus Crossner.