Snart kan alla skapa Daisy-böcker direkt från Word

Ett nytt gratisprogram ska göra det enklare och billigare att skapa DAISY-böcker för synskadade.
– Nu blir det enklare för synskadade och dyslektiker att komma åt information, säger Kjell Hansson på Talboks- och punktskriftsbiblioteket.

Det är Microsoft och Daisy Consortium som kommit överens om att utveckla ett tillägg tilll Microsoft Word. Denna plugin ska göra det möjligt att direkt från Word spara en fil i formatet Daisy XML, som är en standard för att skapa text, ljud och navigering för människor som inte kan se eller har andra lässvårigheter.

Daisy utvecklades ursprungligen i  Sverige och sedan fått internationell spridning och räknas nu som en världsstandard.
En DAISY-bok kan vara allt från en digital ljudbok med navigeringsfunktioner till lättlästa texter eller en text som kan göras om till punktskrift.

– Det blir betydligt billigare att skapa DAISY-dokument på det nya sättet, säger Kjell Hansson. Det finns hundratals miljoner användare av Microsoft Office Word vilket ger en enorm bas för enkel framtagning av DAISY XML. Som det är nu måste man skicka dokumentet till ett företag som kan översätta till DAISY-formatet men med den nya tekniken från Microsoft behövs inte det.

Programvaran Save As DAISY beräknas bli klart i början av år 2008 och kommer att fungera med Microsoft Office Word XP, 2003 och 2007.

Mer om den nya tekniken för att skapa Daisy-böcker finns på Microsofts webbsajt på http://www.microsoft.com/sverige/pr/articles/2007/0711152.mspx

Tal- och punktskriftsbiblioteket finns på http://www.tpb.se/