Snart stoppas förskottsbetalningar av assistansersättning

Försäkringskassan stoppar förskottsbetalningarna av assistansersättning från och med september.
Det betyder att cirka 2 miljarder kronor som skulle utbetalas i september inte når anordnarna förrän i oktober eller november.

Vi tror inte att detta kommer att drabba våra kunder, brukarna. Vi ska säkerställa att omläggningen inte ska få negativa följder för dem, säger Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Införandet av efterskottsbetalningar sätter hård press på många assistansanordnare, men Försäkringskassan räknar ändå med att assistansverksamheten inte ska drabbas.

– Hela tanken är att vi ska gå ut med information i god tid så att anordnarna hinner ställa om, säger Tomas Sundberg.

Nu återstår dock bara ett drygt halvår med förskottsbetalningar. Någon information har Försäkringskassan ännu inte gått ut med.

 

Foto
– Dagens förskottsbetalningar leder till mycket bekymmer för handläggarna, bland annat när det gäller återkravshantering, säger Tomas Sundberg, Försäkringskassan.

 

Tror ni inte att många anordnare kommer att hamna i ekonomisk knipa?
– Det vågar jag inte säga. Det kan bli en fråga vi får ta ställning till. Vi ska naturligtvis diskutera detta mer, internt, utifrån de reaktioner vi får, säger Tomas Sundberg.

Han berättar att Försäkringskassan inom kort ska gå ut med utskick för att informera både anordnare och brukare.

Den 20 mars kommer Försäkringskassan även att ha ett möte för samråd med arbetsgivarorganisationer, myndigheter och ett antal organisationer. Inbjudna är bland annat IfA, STIL och JAG.

Har ni diskuterat förändringarna med brukarna?
– Vi har tidigare tagit upp att vi har de här planerna. Brukarorganisationerna vet om våra tankar.

Varför görs denna förändring just nu?
– Det är något som vi har diskuterat under en längre tid.

Bakgrunden till förändringen är, enligt Försäkringskassan, att efterskottsbetalning är det normala sättet att betala för utförda jobb i näringslivet.

– Efterskottsbetalning är huvudregeln, men vi har i praktiken gjort preliminära utbetalningar, i förskott. Vi har diskuterat detta mycket internt och vi anser att förskottsbetalningar leder till en del bekymmer för handläggarna, bland annat när det gäller återkravshantering, säger Tomas Sundberg.
– Därför har vi nu bestämt att vi ska betala i efterskott, som i all näringsverksamhet.

– Regeringen nämner även efterskottsutbetalning i sitt uppdrag till Försäkringskassan i januari 2014 om assistansersättning. Assistansersättningsutredningen berör också efterskottsbetalning i sitt nyligen avlämnade betänkande, säger Sundberg.

Totalt berörs 800-900 assistansanordnare som sammalagt har cirka 15 400 brukare.

En grupp får dock även i fortsättningen förskottsbetalning, nämligen de cirka 600 personer som själva är arbetsgivare för sina assistenter.