Socialdemokratern i Stockholms län: Ge alla unga en egen coach och individuell handlingsplan

En egen coach som stödjer, samordnar och utformar en handlingsplan.
Det ska varje ung människa som har en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning ha rätt till, anser social­demokraterna i Stockholms läns landsting.

Ett viktigt mål för coachens arbete blir att hjälpa den unga personen att få ett arbete som gör det möjligt för honom eller henne att leva ett självständigt liv.

– Unga personer som drabbas av psykisk sjukdom hamnar ofta utanför arbetslivet. Det skapar ytterligare klyfta mellan den som är frisk och den som är sjuk. Arbete ger också mening, sammanhang och gemenskap och där­för är det viktigt att vi hjälper unga med psykisk sjukdom att komma ut i arbetslivet, säger Dag Larsson, socialdemokratiskt oppositionslandstingsråd.

– Vi vet att människor med psykiskt funktionshinder idag har en svag förankring på arbetsmarknaden. Ofta finns pengar för att stödja med rehabilitering, utbildning eller arbetsträning men samordning och koordination saknas. Här fyller coachen en viktig roll.

Socialdemokraterna vill att coachen ska ha följande uppgifter:

1. Stödja den enskilde

2. Samordna kontakter

3. Säkra åtgärder för rehabilitering, utbildning och arbetsträning

4. Utforma individuellt anpassad handlingsplan för delaktighet i arbetslivet

Förslaget gäller unga personer upp till 30 års ålder, men på sikt vill socialdemkraterna utvidga coach-verksamheten till att omfatta alla med psykiskt funktionshinder som behöver stöd för att få arbete.

Enligt socialdemokraterna har köerna till psykiatrin och missnöjet ökat kraftigt i år.

– De psykiskt sjuka är ofta en röstsvag grupp och därför har vi politiker ett extra ansvar att alltid värna deras intressen, säger Ingela Nylund Watz, socialdemokratiskt oppositionslandstingsråd.
Anmälningarna till Patient­nämnden kring psykiatrisk vård har ökat med 28 procent i år. Anmälningar om ofullständig eller fellaktig behandling ökade med 70 procent. l