Nyheter

Socialstyrelsen befarar felanvändning av adhd-läkemedel


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Det finns tecken på missbruk bland vuxna som behandlas med adhd-läkemedel, rapporterar Socialstyrelsen.

Det finns tecken på missbruk bland vuxna som behandlas med adhd-läkemedel, rapporterar Socialstyrelsen.

– En stor del av de vuxna som behandlas med adhd-läkemedel använder samtidigt en rad andra narkotikaklassade läkemedel. Det väcker frågor om felanvändning och lämpligheten i förskrivningen, säger Socialstyrelsens utredare Peter Salmi.

– Vi vill uppmärksamma vården och berörda myndigheter på problemet, säger Peter Salmi.

Samtidigt betonar Socialstyrelsen att det är viktigt att behandla adhd.

– Annars finns risk att människor får en försämrad livskvalitet exempelvis på grund av svårigheter att fungera socialt i skolan och arbetslivet, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Men den nya analysen från Socialstyrelsen väcker ändå farhågor om att läkemedel Ritalin och Concerta inte är problemfria.

– Utvecklingen kräver vaksamhet. Centralstimulerande läkemedel kan ge biverkningar på hjärta och kärl, och det förekommer även ökad ångest och aggressivitet, säger Peter Salmi.

Nationella läkemedelsmyndigheter i EU har kommit fram till att nyttan överväger riskerna när det gäller barn.
– Men det gäller inte för behandling av vuxna, säger Peter Salmi.

Än så länge finns få studier av långtidseffekterna av läkemedlen.

Under 2013 ska Socialstyrelsen publicera en vägledning om stöd till personer med adhd. Då kommer även ”nationella medicinska indikatorer” för användning av läkemedlen.

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
ANNONSER
 • Annons för Fremia
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för STIL
 • Annons för Primass
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för JAG
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Särnmark