Socialstyrelsen befarar felanvändning av adhd-läkemedel

Det finns tecken på missbruk bland vuxna som behandlas med adhd-läkemedel, rapporterar Socialstyrelsen.

– En stor del av de vuxna som behandlas med adhd-läkemedel använder samtidigt en rad andra narkotikaklassade läkemedel. Det väcker frågor om felanvändning och lämpligheten i förskrivningen, säger Socialstyrelsens utredare Peter Salmi.

– Vi vill uppmärksamma vården och berörda myndigheter på problemet, säger Peter Salmi.

Samtidigt betonar Socialstyrelsen att det är viktigt att behandla adhd.

– Annars finns risk att människor får en försämrad livskvalitet exempelvis på grund av svårigheter att fungera socialt i skolan och arbetslivet, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Men den nya analysen från Socialstyrelsen väcker ändå farhågor om att läkemedel Ritalin och Concerta inte är problemfria.

– Utvecklingen kräver vaksamhet. Centralstimulerande läkemedel kan ge biverkningar på hjärta och kärl, och det förekommer även ökad ångest och aggressivitet, säger Peter Salmi.

Nationella läkemedelsmyndigheter i EU har kommit fram till att nyttan överväger riskerna när det gäller barn.
– Men det gäller inte för behandling av vuxna, säger Peter Salmi.

Än så länge finns få studier av långtidseffekterna av läkemedlen.

Under 2013 ska Socialstyrelsen publicera en vägledning om stöd till personer med adhd. Då kommer även ”nationella medicinska indikatorer” för användning av läkemedlen.