Socialstyrelsen tvekar: Ska barn frågas ut om sina föräldrar?

Socialstyrelsen är bekymrad över regeringsuppdraget att utreda misstänkta problem när det gäller föräldrar som är personliga assistenter till sina barn. Därför har man nu kopplat in en forskningsetisk kommitté för en bedömning.

– Vi skulle aldrig intervjua andra barn om hur bra deras föräldrar är som föräldrar, säger Anette Richardson, enhetschef på Socialstyrelsen, till Dagens Nyheter.

Det var Susanne Billums omstridda ”fuskutredning” som aktualiserade frågan om brister när det gäller föräldrar som är personliga assistenter för sina egna barn.

Enligt Susanne Billum har det hänt att föräldrar har avböjt habilitering och träning för sitt barn, med motivering att man föredragit att ansöka om assistans. Vidare uppges barn har hållits borta från bland annat skolgång i samband med assistans.

Socialstyrelsen fick därför i mars ett uppdrag av regeringen att utreda om det finns risk att föräldrar utnyttjar sina barns assistansersättning på ett felaktigt sätt. Man vill också veta hur assistansen påverkar barnens självständighet.

Men Socialstyrelsen tvekar inför uppdraget att intervjua barn som har personlig assistans utförd av föräldrarna.

Anette Richardson säger till Dagens Nyheter att det finns en rad oklarheter. Socialstyrelsen frågar sig bland annat om föräldrarna ska vara med vid utfrågningarna och hur det i så fall påverkar svaren.

– Vem ska backa upp barnet om våra frågor väcker obehag som finns kvar efter att vi gått? säger Anette Richardson till DN.

Uppdraget att utreda föräldrars assistans har tidigare kritiserats av bland annat Föreningen JAG.

– Det är knappast så att föräldrar till barn med funktionsnedsättning förvägrar sitt barn nödvändig habilitering eller skolgång för att därigenom få jobba som personlig assistent. I de fall det förekommer föräldrar som inte förmår ta ansvar för sina barns hälsa måste samhället istället stötta barnet och familjen genom fler insatser, inte färre, sa Cecilia Blanck, verksamhetschef på JAG, i ett uttalande i våras.