Socialutskottet skyndar på översynen av personlig assistans

Hur hård ska bedömningen av behovet av personlig assistans vara? Vänsterpartiet vill omgående ändra lagen för att stoppa alltför snäva bedömningar. Övriga riksdagspartier nöjer sig med att kräva att översynen skyndas på.

Kenneth Johansson (C), ordförande för socialutskottet, anser att man först måste se över den befintliga LSS-lagen, samtidigt som man också tittar på en eventuell lagändring.

– Vi måste bland annat se vad det är som händer med de människor som får avslag på assistansen, får de kanske något annat bidrag nu eller faller de under socialtjänslagen? Men vi vill ha snabba svar och kräver en delredovisning redan i december 2012. Jag säger inte nej till en lagändring, men det kan finnas andra åtgärder.

Eva Olofsson, Vänsterpartiets talesperson i funktionshinderfrågor, menar att hundratals personer har blivit av med sin assistans till följd av att lagen nu tolkas så snävt.

– Lagen måste ändras så inte fler drabbas. Det är flera år sedan man larmade om detta och nu kommer det att dröja ytterligare ett år innan regeringen beslutar i frågan, säger Eva Olofsson.

De andra partierna i riksdagen vill vänta till dess att översynen från ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) är klar innan man fattar ett beslut i frågan. För Kenneth Johansson (C) är det viktigt att se över assistansfusket men han tillägger att det endast är en liten grupp kriminella som håller på med detta.

– Det sprids lätt myter, vilket är tråkigt, men krav på tillstånd och en aktivare tillsyn ökar rättssäkerheten. Jag förutsätter att delar av assistansutredningen kan ligga till grund för förändringar men det finns absolut andra delar i den som behöver ses över. De kritiska synpunkterna från intresseorganisationerna har jag tagit del av och jag förstår att vissa bitar i assistansutredningen är integritetskränkande.

Enligt Vänsterpartiet tolkas assistanslagstiftningen mycket snävare idag, är det rätt att göra så?
– På vissa delar har det blivit en snävare tolkning men på andra områden säger Försäkringskassan tvärtom. I vårt betänkande finns ny statistik från Försäkringskassan som visar att antalet beviljade timmar per brukare har ökat.

Men är inte varje person som inte får den assistans han eller hon är berättigad till, ett misslyckande för er?
– Ja det är ett misslyckande, det kan vi aldrig acceptera, den som har rätt till assistans ska ha det. Domen i Regeringsrätten där en man fråntogs rätten till assistans eftersom hans behov inte kunde räknas som grundläggande behov, har haft en begränsande effekt, det kan jag hålla med om, men å andra sidan kan alla vinna på att detta nu ses över. Syftet med alla åtgärder är att säkra att alla som har rätt till assistans ska få det. Det nya behovsbedömningsinstrumentet som Socialstyrelsen har tagit fram och som Försäkringskassan nu har testat under sex månader, är en god start.

Hur ser du på framtiden när det gäller LSS?
– Förhoppningsvis kan staten bli ensam huvudman och bekosta all assistans i framtiden. Med en huvudman undviker man 20-timmarsproblematiken mellan kommun och Försäkringskassa. LSS-lagen ska vi vara rädd om. Vi måste skapa en trovärdighet för reformen genom att få bort de som fuskar. Tyvärr lever vi i en ekonomisk realitet där kostnaderna fortsätter att öka. Jag tycker att jag kan försvara det, alternativet vore ju att pengarna togs från ett annat konto.