Specialskolan drar ned

Antalet elever på de åtta specialskolor som drivs av statliga SPSM minskar. Nu tvingas skolmyndigheten att säga upp totalt mer än 50 medarbetare på sex av skolorna.

– Förändringarna är absolut nödvändiga om vi ska fortsätta bedriva specialskolor med hög kvalitet, men samtidigt är det givetvis tråkigt för berörda medarbetare, säger Greger Bååth, generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Elevantalet har främst minskat på de skolor som har tvåspråkig undervisning på teckenspråk och svenska.

– Vi vet hur stor betydelse det har att det finns skolor där både teckenspråket och svenskan hålls levande och används i vardagen. Därför måste vi använda våra medarbetare och våra lokaler så det på bästa sätt gynnar elevens utveckling, säger Greger Bååth.

Förutom personalminskningen sparar SPSM genom att se över lokalerna. Det innebär att det blir aktuellt med flyttlass för skolorna i Lund och Stockholm.

År 2004 var antalet elever på skolorna 659. Prognosen för i år är 475 och för år 2014 är den 453 elever.