Speed dating ska hjälpa unga hitta jobb

Den 22 november träffas unga vuxna med funktionsnedsättning och arbetsgivare för ”speed dating”. Och de blir rejält uppbackade av personal från Arbetsförmedlingen.
– Arbetsförmedlingens engagemang är fantastiskt, säger projektledare Maria Gardsäter på Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

– Vi har 20 deltagare från olika enheter inom Arbetsförmedlingen, bland annat från ”Unga Funktionshindrade” och ”Team Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan”.

Det är första gången som förbundet anordnar speed dating för att underlätta kontakterna mellan arbetssökande och arbetsgivare.

– Vi vill göra denna första aktivitet i liten skala och hade tänkt högst tio personer från respektive grupp, men intresset är stort, säger Maria Gardsäter.

Hur kom ni på idén?
– Syftet är att arbetstagare, arbetsförmedlare och verksamheter som anställer ska lära känna varandras perspektiv bättre. Frågor om företags sociala ansvarstagande handlar fortfarande mycket om hållbar utveckling i form av miljötänk. I de fall de handlar om social mångfald blir det sällan utifrån att anställa fler personer med funktionsnedsättningar. Vi tror att det beror på osäkerhet, man vill inte göra ”fel”. Vi känner varandra för dåligt helt enkelt.

– Samtidigt finns en lång rad av stödinsatser för både arbetstagare och arbetsgivare som vill anställa.

– Våra unga vuxna medlemmar med komplexa funktionsnedsättningar har alltid haft det svårt att komma ut på arbetsmarknaden och möts ofta av osäkerhet. Det gör att man själv inte får möjlighet att testa sina förutsättningar och bygga sin självkänsla.

Vad tror du att speed datingen leder till?
– Vi hoppas på att deltagarna upplever mötet som givande och att man vill fortsätta utbyta kunskap och erfarenheter. Detta är ett sätt för Riksförbundet Sällsynta diagnoser att undersöka hur vi kan stötta våra medlemmar att hitta bra sysselsättning och försörjning men kanske också ett sätt att bidra till Arbetsförmedlingens och olika företags kompetensutveckling. Alla tre målgrupperna behöver stöd för att vända utvecklingen på arbetsmarknaden, säger Maria Gardsäter.