Stärkt barnperspektiv inom assistans från januari 2011

Ett stärkt barnperspektiv och helt ny kontroll inom personlig assistans. Regeringen har idag presenterat propositionen om personlig assistans och andra åtgärder när det gäller stöd och service till personer med funktionsnedsättningar. De nya reglerna ska börja gälla i januari 2011.

Om propositionen går igenom hos Riksdagen kommer det att krävas tillstånd för att bedriva personlig assistans. Assistansberättigade som själva är arbetsgivare åt sina assistenter blir skyldig att anmäla sin verksamhet till Socialstyrelsen.

Hela LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, får ett nytt starkare barnperspektiv. I framtiden måste barn få relevant information och också själva få möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets ålder och mognad blir avgörande för vilken hänsyn barnets åsikter ska beaktas.

Regeringen vill också införa registerkontroll av personal som arbetar med stöd och service till barn. Den som bedriver sådan verksamhet får inte anställa någon person utan att kontrollera belastningsregister. 

För personer som behöver mer än en assistent samtidigt införs en ny regel. Dubbel assistans får bara beviljas om möjligheterna för bostadsanpassning eller andra hjälpmedel har utretts.

Här finns propositionen för nedladdning: http://www.regeringen.se/sb/d/12168/a/142095