Statens skolinspektion utlovar starkt fokus på elever i behov av särskilt stöd

Vi kommer att ha ett mycket stort fokus på elever som är i behov av särskilt stöd, utlovar Ann-Marie Begler, generaldirektör för Statens skolinspektion, den nya myndighet som bildas på onsdag, den 1 oktober.

– En av de viktigaste frågorna vid våra kommuninspektioner kommer att vara hur bra behoven tillgodoses för barn som behöver särskilt stöd, säger Ann-Marie Begler till Föräldrakraft. src=http://www.skolinspektionen.se