Statskontoret vill lägga ned Barnombudsmannen

Barnombudsmannen läggs ned och ersätts av en kommitté som ska granska hur FN:s barnkonvention tillämpas, enligt ett förslag från Statskontoret.
– Arbetet med att driva på genomförandet av barnkonventionen försvinner om förslaget går igenom, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Statskontorets förslag går stick i stäv med FN:s barnrättskommittés rekommendation att stärka Barnombudsmannens roll. FN har också föreslagit att BO ska få rätt att utreda individuella klagomål från barn.

Lena Nyberg är mycket besviken över Statskontorets förslag om nedläggning.
– Statskontoret har inte på något sätt förklarat hur barns och ungas egna synpunkter och kunskaper ska inhämtas eller tas tillvara i samhället. Det finns heller ingen analys av vad Statskontorets förslag skulle få för konsekvenser för barn och unga, säger Lena Nyberg.

– Vi hoppades att Statskontoret skulle föreslå en förstärkt roll för Barnombudsmannen eftersom det behövs en tydlig företrädare för barn och unga. Personer under 18 år utgör en femtedel av Sveriges befolkning, de saknar rösträtt och blir sällan lyssnade till inför att det fattas beslut som berör dem.
– Det behövs någon som formellt har uppdraget att lyssna till barns och ungas vardagsproblem och för fram dessa till lokala och nationella beslutsfattare, anser Lena Nyberg.
– Det är förvånande med förslag som innebär en försvagning istället för en förstärkning av arbetet med barns och ungas rättigheter, säger Lena Nyberg.
– Det vore svagt att skjuta över statens ansvar för genomförandet av barnkonventionen på frivilligorganisationerna. Förslaget grundar sig dessutom på ett relativt tunt underlag eftersom Statskontoret inte har utvärderat det arbete som Barnombudsmannen genomfört.

Den svenska modellen med en Barnombudsman har också setts som ett föredöme för många andra länder.
– FN:s barnrättskommitté rekommenderar att allt fler länder inrättar barnombudsmän. I dag har cirka 25 länder i Europa barnombudsmän och i höst fyller barnkonventionen 18 år. Sverige är på många sätt ett föregångsland i fråga om barns rättigheter, säger Lena Nyberg.

BO har sin webbsajt på www.bo.se