Stockholm först med gratis vaccination mot dagisbakterie

Stockholms läns landsting blir idag först i Sverige med att ge små barn gratis vaccin mot ”dagisbakterien” pneumokocker. Bakterien kan orsaka dödlig hjärnhinneinflammation, blodförgiftning och hörselskador.

Stockholm börjar vaccinera alla barn som fötts från den 1 juli i år och ska ges på barnavårdscentraler vid tre, fem och 12 månaders ålder.

Även Örebro satsar på vaccin mot pneumokocker. Där informerar barnavårdscentralerna alla föräldrar om möjligheten till vaccination men där är sprutorna än så länge inte gratis.

– Små barn bör bo i Stockholm eller i Örebro eftersom det i andra landsting saknas en uttalad vilja att informera om pneumokocker och rekommendera föräldrar att vaccinera sina barn mot dessa livshotande bakterier, säger Ann-Charlotte Gyllenram, ordförande för Barnplantorna.

– Pneumokocker är vanligt förekommande bakterier. Barn under två år är särskilt känsliga, liksom personer över 65 år. Äldre vaccineras redan, men när det gäller spädbarn och de yngsta barnen på dagis så dras beslutet i långbänk. Smittskyddsinstitutet rekommenderade redan i fjol att små barn vaccineras mot pneumokocker. Socialstyrelsen utreder sedan dess frågan, säger Ann-Charlotte Gyllenram.

Barnplantorna är en intresseorganisation för döva barn med cochleaimplantat och barn med hörapparat. Förbundet består av ett nätverk av föräldrar och pedagoger verksamma inom förskola, skola och habilitering.

Barnplantorna har en webbsajt på http://www.barnplantorna.se/