Stoppa detta gigantiska misstag

Senast 2012 ska alla unga som vill ha aktivitetsersättning bedömas mot hela arbetsmarknaden. Har man arbetsförmåga blir det ingen aktivitetsersättning. Tanken är att ingen automatiskt ska slussas in i passivitet. Men planen är så bristfällig att resultatet blir ökad otrygghet för allt fler unga och deras anhöriga.

Den arbetsmarknad som Försäkringskassan ska bedöma ungdomens arbetsförmåga mot är fiktiv. Tidigare har ungdomen bedömts mot ”normalt förekommande arbeten”. Nu är det alla tänkbara jobb i hela landet. Men Försäkringskassan har ingen klar bild av vilka jobb de unga verkligen kan få.

Oron är stor inom bland annat FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning): Kla­rar en ung vuxen med utvecklingsstörning av att söka förhandsbesked om ny servicebostad i en annan kommun? Klarar man av att bryta tryggheten med ny personal eller att flytta längre bort från sina viktiga närstående? Vilken arbetsgivare är villig att vänta i ett halvår, vilket förmodligen blir handläggningstiden, innan man har fått en ny servicebostad? Vilken arbetsgivare kommer att anställa en person med gymnasiesärskolebetyg?

Av allt att döma kommer För­säkrings­kassan att ta mycket liten hänsyn till dessa faktorer. ”Vi får enligt lag inte ta hänsyn till var man bor eller var jobben finns, säger Johanna Hjalmarsson, på Försäkringskassan i vårt ekonomitema på sidorna 58-61.

Regeringen har utlovat en översyn av sjukförsäkringen och där ingår även aktivitetsersättningen. Det finns ingen mening med att öka otryggheten för tusentals unga, så stoppa detta gigantiska misstag nu.