”Stor grupp utelämnas i Socialförsäkringsutredning”

Handikappförbunden kritiserar Socialförsäkringsutredningen för att den utelämnar en stor grupp, nämligen personer som har aktivitets- eller sjukersättning.

– Vi har en stor grupp människor, som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom lever med ett långvarigt, ibland livslångt, behov av stöd till sin försörjning. Dessa inkluderas inte eftersom utredningen avstår att lägga förslag som rör sjuk- och aktivitetsersättningen, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden.

Handikappförbunden kräver därför, i sitt remissyttrande denna vecka, att utredningsarbetet fortsätter.

– Den ekonomiska trygghet som socialförsäkringen ger, inte bara kan vara temporär. Socialförsäkringarna kan inte enbart handla om omställning, utan måste även trygga försörjningen på en god nivå för dem som livslångt står utan arbete, säger Stig Nyman.

Hela yttrandet från Handikappförbunden finns för nedladdning här.