Stor oro för försämrad fritid för personer med utvecklingsstörning

Autism & Aspergerföreningen i Stockholms län protesterar mot planer på att dra ned en fritidsutvecklartjänst inom Stockholms stads idrottsförvaltning.
– Vi är djupt oroliga, skriver föreningens representant Géraldine Norén till Idrottsnämnden.

Fritidsutvecklartjänsten har haft speciell inriktning på personer med utvecklingstörning och autism som bor i gruppbostad i Stockholms stad.

Även Föreningen för fritidstjänstemän omsorg & handikapp, FOMS, protesterar mot planerna.
– Jag har för bara några minuter sedan hört på telefon att Idrottsförvaltningen står fast vid att en tjänst ska bort. Detta är tragiskt och trist, säger Niclas Eriksson som är ordförande för FOMS.

– Det drabbar så många. Framförallt en kategori människor som inte har förmågan att göra sin röst hörd och inte heller har tillgången till alla de fritidsarenor som övriga befolkningen har. Jag hoppas inte att detta är över ännu, säger Niclas Eriksson.

Autism- och Aspergerföreningen menar att Stockholms stad lyckats få ett bra utbud som många utnyttjar, tack vare fritidsutvecklarna.
– Det finns områden kvar att utveckla, inte avveckla, skriver föreningen.

Vuxna med utvecklingstörning och autism är en särskilt utsatt grupp eftersom det är svårt eller omöjligt för många att ta del av det allmänna utbudet. Det krävs små grupper, kompetens och anpassade lokaler. Få eller inga aktörer vänder sig till den målgruppen utan att få omfattande stöd från kommunen, påpekar Géraldine Norén.

Neddragningen innebär att de två nuvarande tjänster dras ned till en. Det är för lite anser man inom Föreningen för fritidstjänstemän omsorg & handikapp.
– I huvudstaden finns över 150 gruppbostäder. För en kommun med Stockholms stads storlek är två fritidsutvecklartjänster ytterst litet och man borde snarare ha fler fritidsutvecklare, om man jämför med hur det kan se ut i en kommun i övriga landet, säger Niclas Eriksson.

Föräldrakraft har sökt Fritidsnämndens ordförande Regina Kevius (M) men hennes pressekreterare låter hälsa att hon ej kan kommentera personalärenden. Hon hänvisar till idrottsförvaltningens chef Olof Öhman.

Idrottsförvaltningens chef:
Det blir inga neddragningar

– Vi kommer inte att göra några neddragningar på fritidsverksamheten för personer med funktionsnedsättningar.
Det säger Olle Öhman, chef för Stockholms stads idrottsförvaltning.

Han menar att indragningen av en av de två tjänsterna som fritidsutvecklare inte kommer att ha någon negativ påverkan.
– Vi gör om organisationen och andra tjänster jobbar parallellt med det här området. Vår bedömning är att vi kommer att klara samma verksamhet som tidigare.

Kommer inte sparkraven att drabba några verksamheter för personer med funktionsnedsättningar?
– Nej, det ska inte finnas någon risk för det.

Förvaltningen har krav på sig att spara 16 miljoner kr på adminstrationen och ytterligare 10 miljoner kr på föreningsbidrag.
– Besparingarna ska göras utan att drabba verksamheter som är speciellt inriktade på personer med funktionsnedsättnignar. Däremot kan minskningen av föreningsbidragen få konsekvenser för verksamheter som görs inom ramen för aktivitetsstöd.

Görs det några satsningar på att utveckla?
– Vi satsar på en upprustning av handikappbadet i Sköndal, vilket sker under våren, och vi har också planerat att rusta upp Sommarslottet i Sköndal, en öppen verksamhet för ungdomar.