Stora brister i stödet till personer med psykisk ohälsa

Socialstyrelsen riktar skarp kritik mot att kommuner brister i insatser till psykiskt funktionsnedsatta. Bland annat saknar närmare hälften av de granskade kommunerna bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning och många har inte fullvärdiga bostäder.

– Det kan vara ett rum på tio kvadratmeter utan egen toalett och möjlighet att laga mat. Ansvariga kan av rädsla för exempelvis översvämning stänga av vattnet på natten eller förse gemensamma utrymmen och kylskåp med lås, skriver Birigitta Hagström, enhetschef, samt Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen i en debattartikel i Dagens Nyheter.

De ser att utvecklingen går mot en ökad institutionalisering. Slutsatsen är att personer med psykisk funktionsnedsättning inte får den vård och det stöd som de är berättigade till enligt lag.

Socialstyrelsen kräver åtgärder i nästan samtliga granskade kommuner. Kraven handlar om en rad olika aspekter, inte bara boendesituationen.