Stora förhoppningar kring läsa- och skrivagarantin

Förhoppningarna är stora kring regeringens utlovade läsa-, skriva- och räknagaranti.

– Vi utgår från att garantin fokuserar på barn som har särskilt svårt att lära sig läsa, skriva och räkna. Insatser som fungerar för dessa barn, fungerar för alla, säger Bengt-Erik Johansson, ordförande i Dyslexiförbundet FMLS.

Vart fjärde barn i lågstadiet bedöms ha svårt att lära sig läsa, skriva och räkna. Men insatserna dröjer ofta till långt senare i skolgången, och många gånger är det då för sent.

Dyslexiförbundte menar att de flesta problem med att läsa, skriva och räkna ganska enkelt går att arbeta bort, om det bara görs på rätt sätt och i god tid.

– Tidiga insatser och tillgång till kompensatoriska verktyg i skolan är en ren samhällsvinst. Kostnader för att stödja en ung person genom skolgången är minimal jämfört med kostnader för någon som hamnat i utanförskap.

– Bra att Sverige äntligen tar efter andra länder, som har gjort ett bättre arbete när det gäller tidiga insatser, säger Bengt-Erik Johansson.

Garantin utlovades redan i regeringsförklaringen hösten 2014 men först nu har regeringen gett ett konkret uppdrag om att utreda garantin.