Större valfrihet på hjälpmedelscentralen

Hjälpmedelscentralerna måste erbjuda större valfrihet, sa folkhälsominister Maria Larsson när hon idag på internationella handikappdagen höll ett anförande hos Handikappförbunden, HSO, i Stockholm.
   
– Utbudet av hjälpmedel på hjälpmedelscentralerna kan upplevas som starkt begränsat jämfört med utbudet i andra länder och framför allt i jämförelse med den valfrihet som konsumenter av andra tekniska produkter är vana vid. Här måste en ökad valfrihet till, sa Maria Larsson.

Maria Larsson beskrev i övrigt hur den nya regeringen arbetar för att öka möjligheterna för funktionshindrade att delta i samhällsliv och arbetsliv.

– Vi utökar möjligheten att få lönebidrag. Regeringen tillför medel för fler och höjda lönebidrag från och med nästa år. En möjlighet att få lönebidrag på grund av nedsatt arbetsfunktion i eget företag införs, sa Maria Larsson bland annat.

Utbildning och arbete utgör själva grunden för en ekonomisk och social trygghet, betonade Maria Larsson.

– De senaste åren har arbetsmarknadssituationen för personer med funktionshinder försämrats. Vi kommer att prioritera arbetet med att öka sysselsättningen. Det finns tydliga hinder idag för deltagande på arbetsmarknaden som behöver undanröjas, sa Maria Larsson.