Stort intresse för privatdriven barnpsykiatri i Stockholm


Snart kommer delar av barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms län att tas över av privata företag. ”Det finns absolut en möjlighet att öka produktiviteten”, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Christina Torstensson.

Landstinget har fått ta emot nio olika så kallade utmaningar från privata företag som till ta över delar av BUP-verksamheten.
Landstinget har hittills har varit ensam herre på täppan med undantag för en mindre BUP-enhet i Kista driven av Aleris AB.


När Vårdval Stockholm
drar igång vid årsskiftet påverkas inte barnpsykiatrin initialt men landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd kommer sannolikt i februari att beslut att släppa in privatföretag inom barnpsykiatrin inom ett antal länsdelar.

– Vi ser att barn- och ungdomspsykiatrin fungerar olika bra i olika delar av länet och det finns absolut möjlighet att öka produktiviteten, säger Christina Torstensson som anser att intresset för både barn- och vuxenpsykiatrin varit överraskande stort från privata företag.


Även vuxenpsykiatrin
väntas bli konkurrensutsatt sedan 22 olika utmaningar från privata intressenter har kommit in till landstinget.