Strid om upphandling: ”Barn kan tvingas avbryta behandling”

Move & Walk Sverige AB riskerar att förlora Stockholms läns landstings upphandling om intensivträning. Nu larmar Miljöpartiet om att många barn och unga med funktionsnedsättning kan bli tvungna att avbryta sin redan påbörjade behandling.

– Har man hittat en bra metod så ska man inte behöva sluta med den på grund av politiska upphandlingar, säger Helene Öberg (MP).

Den alliansledda hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting beslutade förra veckan att kvalitetsupphandla intensivträning för barn och ungdomar som har rörelsehinder till följd av cerebral pares. Det innebär att de nuvarande behandlingsavtal som slutits med de privata vårdgivare som bedriver konduktiv pedagogik i Sverige, upphör att gälla. 110 barn och ungdomar är berörda.

– Det är upprörande att alliansen inte har fört en dialog med de familjer som det berör innan man fattar ett sådant här beslut, säger Helene Öberg (MP).

Handikappförbunden har inte heller blivit informerade.

Stig Nyman, landstingsråd i Stockholms läns landsting (KD), är förvånad över att handikappförbunden inte känner till att ett nytt beslut ska tas.

– Det gamla avtalet har löpt ut och vi måste göra en ny upphandling precis som för 5-6 år sedan. Utförare måste lägga anbud på nytt. I samverkansrådet inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen har detta diskuterats.

På frågan varför det inte kommer att ställas krav på konduktiv pedagogik hos utföraren, hänvisar Stig Nyman (KD) till den särskilda grupp inom landstingsförvaltningen som utsetts för att ta fram en kravspecifikation.

– Det är kompetenta medarbetare inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen som gör detta. Jag litar på att de är informerade om omvärldsfrågor som exempelvis den pedagogiken och många andra.

Helene Öberg (MP) varnar för att det finns en risk att Move & Walk försvinner som aktör.

– Ja, om upphandlingen görs efter de riktlinjer som lagts fram nu, så ligger Move & Walk i farozonen. Vi har olika syn på vilka krav som ska finnas. Jag tycker att man ska specificera mer i kraven medan Stig Nyman anser att man kan vara öppen för lite av varje. Det borde vara så att de som vill testa nya metoder ska få göra det men samtidigt måste de som redan hittat sin metod få ha kvar den!

Stig Nyman (KD) kan inte heller svara på vilken forskning som ligger bakom beslutet eller utifrån vilka grunder detta har fattats.

– Det är helt enkelt ett avtal som löper ut och som måste upphandlas på nytt. De som är intresserade av att lämna in sin ansökan får göra det. Det är omöjligt att spekulera i vad som kommer att hända. Men att öppna upp för andra aktörer är bra, det sker en ständig utveckling i samhället och på det viset kan man hålla sig uppdaterad om nya aktörer med ny kunskap. Habiliteringen har till exempel utvecklat många nya metoder.

I en utredning från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) fastslogs dock att habiliteringen inte har den organisation som krävs för den konduktiva metoden. Behandlingen kräver specialkompetens och utbildningen finns endast i Ungern. Därför har de flesta landsting istället slutit behandlingsavtal med de privata vårdgivare som bedriver konduktiv pedagogik i Sverige.

Nästa steg för landstinget är att ta fram ett underlag till nämnden angående vilka krav och kriterier utförarna ska ha. Helene Öberg (MP) menar dock att en viss hörsamhet kan skönjas hos alliansen.

– Jag tror ändå att alliansen har lyssnat in kritiken eftersom de i sista sekund kom med en liten ändring i det här ärendet. Från att från början ha lagt förslaget om en prisupphandling ändrades det kvickt i onsdags till en kvalitetsupphandling.

Kriterier och krav på upphandlarna ska vara klara före sommaren.