Striden om intensivträning kan ge fritt val för familjerna

Allt talar för ett lyckligt slut på striden om intensivträning för barn och unga inom Stockholms landsting. Resultatet kan bli att familjerna i framtiden själva får välja vårdgivare.
– Vi vill att det ska bli bra för alla, säger Jonas Sköldberg, vd för Rehab Station Stockholm.

Turerna har varit många den senaste månaden. Landstingets beslut att upphandla Rehab Station istället för Move & Walk utlöste en våg av protester från berörda familjer.
Det ledde till att landstinget backade och den 25 oktober rev upp beslutet om upphandling.

De som hade protesterat jublade – men snart grusades glädjen av att Rehab Station överklagade till Förvaltningsrätten och begärde att upphandlingen skulle slutföras.

Nu har Rehab Station tagit tillbaka sitt överklagande.

– Vi vill absolut inte att någon ska komma i kläm och inte få den träning som behövs, Jonas Sköldberg, vd för Rehab Station Stockholm.

– Samtidigt har det varit viktigt för oss på Rehab Station att landstinget följer reglerna om upphandling och vi var tvungna att reagera eftersom vi faktiskt vann upphandlingen, säger Jonas Sköldberg.

Enligt Rita Ehrenfors på Rehab Station har företaget arbetat kontinuerligt med att uppvakta politiker, tjänstemän och organisationer för att hitta en optimal lösning. Nu har man fått gehör för en ny upphandling med ramavtal, så att patienterna kan välja mellan flera olika aktörer.
– Inget är ännu klart, men det ser mycket lovande ut, säger Rita Ehrenfors.

– Det viktigaste är att man får mer än ett alternativ att välja mellan och att det finns alternativ som passar för hela gruppen av barn och unga, så att alla inkluderas, även de som hittills inte fått något alls.

Jonas Sköldberg är glad över det starka engagemanget hos patienter och anhöriga.
– Jag är imponerad av kraften i protesterna. Det är kul att se att man slåss för sin rätt. Vi inom Rehab Station förespråkar också att man ska flytta makten till patienterna.

RBU:s Stockholmsförening har framfört önskemål om vårdval med minst två olika alternativ för intensivträning.

– För barn med CP-skador är den konduktiva pedagogiken den metod som de flesta familjer föredrar. För barn med andra diagnoser, till exempel ryggmärgsbråck, kan annan intensivträning vara den bästa, skriver Ingrid Näsman Björk, ordförande för RBU i Stockholms län, i ett brev till landstinget.