Nyheter

”Svaga skolor kan snabbt få bättre resultat”


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

Nya verktyg för kommunikation 2021
Konferens: Livets möjligheter
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Staten måste ta mer ansvar för utvecklingen i skolan. Den slutsatsen drar utbildningsminister Gustav Fridolin efter att på fredagen ha tagit emot Skolinspektionens nya femårsrapport.

Enskilda skolor som har svaga resultat kan snabbt vända uppåt. Det var ett av budskapen när Skolinspektionen på fredagen överlämnade den nya femårsrapporten till utbildningsminister Gustav Fridolin.

Skolinspektionen har sammanfattat de senaste fem årens skolgranskningar och målar upp en bild av mycket allvarliga och utbredda brister.

Både Ann-Marie Begler och Gustav Fridolin betonade på fredagen att det nu är viktigt att satsa extra mycket på de svagaste skolorna.

– Enskilda skolor kan vända snabbt, sa Gustav Fridolin.

Ann-Marie Begler lyfte fram Malmö som ett gott exempel.
– Malmö har utgått från Skolinspektionens rapporter och lyckats vända uppåt på kort tid, sa hon.

Gustav Fridolins budskap i övrigt var att staten måste ta mer ansvar för utvecklingen i skolan.

Hans främsta recept för att vända utvecklingen är ökat samarbete och ökat ansvarstagande från staten. I budgetförslaget för 2015 satsar regeringen därför bland annat på tidiga insatser för elever som behöver stöd, och hoppas år 2017 ha på plats en läsa-skriva-räkna-garanti för alla elever.

I budgeten görs även satsningar på lärarna och på ökad jämlikhet i skolan.

– Skolinspektionen ger en allvarlig bild av skolan. Problemen grundar sig i att skolans medarbetare lämnats ensamma i sitt uppdrag. Även skolornas huvudmän har lämnats ensamma av staten. Vi måste lämna den skoldebatt där stat och kommuner har skyllt på varandra. Det är nödvändigt att förbättra relationerna och Skolinspektionens rapport ger en mycket god grund för ökat samarbete, sa Gustav Fridolin.

När Ann-Marie Begler presenterade Skolinspektionens rapport lyfte hon fram att 9 av 10 kommuner har fått kritik för problem i skolverksamheten. Ofta styr kommunala prioriteringar mer än nationella mål.

– Trots att vi nationellt har sagt att alla elever ska uppnå målen i skolan finns det kommuner som har bestämt att målet är att 75 procent ska klara undervisningen, sa Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen.

– Vilka signaler sänder det om kommunen säger att det är rimligt att 25 procent av eleverna inte når målen?

Andra oroande exempel som Begler lyfte fram var att endast tre av tio rektorer har ett tillräckligt gott ledarskap i skolan. Tryggheten i skolan har också stora brister, många av eleverna är rädda för andra elever eller till och med för skolans vuxna.

Hos lärarna brister ofta kunskapen om kursplanen.
– Inom teknikundervisning utgår man ofta från kursplanen för årskurs 4-6 även i årskurserna 7-9 vilket leder till att eleverna halkar efter, sa Begler.

  

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Tidvis
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för STIL
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för JAG
 • Annons för Fremia
 • Annons för Primass