Svensk forskare får pris för inlärningsprogram

Forskarna på Karolinska institutet tog fram ett inlärningsprogram för barn och unga med kognitiva funktionshinder. Nu får forskningsledaren, professor Torkel Klingberg, priset Philips Nordic Prize för deras framgångsrika forskning. Prispengarna, 50 000 euro, ska gå till att fortsätta utveckla forskningen kring barns inlärningssvårigheter.
   
– Vi kommer använda medlen till att fortsätta forska kring metoder för kognitiv rehabilitering, framför allt av arbetsminnet, säger Torkel Klingberg.

Han berättar att man även vill studera vilka de biologiska och miljömässiga faktorerna är som påverkar utvecklingen av barns minne, inlärning och koncentrationsförmåga. Med hjälp av bättre kunskaper kring grundläggande orsaker till svårigheterna kan inlärningsprocessen bli bättre i skolan. Forskarna hoppas även kunna bättre förstå basen för olika neurologiska funktionshinder.

Datorprogrammet som forskarteamet arbetat fram kallas ”Robomemo”. Det lockar barnen att på ett lekfullt sätt öva upp minnet med sifferkombinationslekar. Med ett smart nivåsystem blir barnen under tiden bättre på att komma ihåg och utsätts för svårare utmaningar.

I en teststudie med spelet som gjordes för ett år sedan, kunde man se att 80 procent av barnen efter spelperioden hade skaffat sig ett bättre arbetsminne, bättre uppmärksamhet och allmänt förbättrad intelligens.

Idag är Torkel Klingberg i Oslo för att ta emot priset på Rikshospitalet av Prinsessan Märtha Louise.

För fjärde året delar Philips ut priset till en forskare som särskilt bidragit till främja kunskapen om neurologiska funktionshinder hos barn. 2004 fick den svenska professorn Christopher Gillberg priset för sin forskning om autism och Aspergers syndrom. De andra åren har priset gått till framgångsrika forskare i våra nordiska grannländer.
Åke Strömberg, vd för Philips i Norden menar att man genom att dela ut priset vill belysa vikten av det arbete som görs för att öka kunskapen kring neurologiska funktionshinder. Han hoppas även att priset ska uppmärksamma framstegen, så att andra forskargrupper i Norden snabbare ska kunna ta del av kunskaperna och utveckla dem.

Läs mer: Träna arbetsminnet med svenskt datorspel – Sex av tio kan botas.
Philips hemsida: www.philips.se