Svensk ögonstyrning revolutionerar våra liv

Svenska Tobii skriver historia. Den ögonstyrda datorn MyTobii 10 ingår i den nya utställningen  ”Revolution: The First 2000 Years of Computing” på Computer History Museum i Kalifornien.

– Vi har valt ut Tobiis ögonstyrda dator till utställningen eftersom den representerar en revolution som har och som kommer att fortsätta förändra våra liv under årtionden, säger John Hollar, chef för datormuseet.

Tobiis ögonstyrningsteknik gör det möjligt för datorer att exakt registrera var datoranvändaren tittar. Istället för att använda tangentbord och mus kan man använda ögonen för att skriva, surfa eller utföra andra uppgifter.

– Vi är förtjusta över att få vara en del av världens viktigaste historiska utställning om IT, säger Tobiis USA-chef Tara Rudnicki.
– Tekniken har en avgörande betydelse för det liv vi lever idag. Personer som har svårighet att kommunicera kan nu få en röst, ett socialt liv och en chans att leva mer självständigt.

Bland andra datorer som ingår i utställningen kan nämnas Apple II, IBM PC och Palm Pilot.