Svenska forskare: Omega-3 räddar synen på för tidigt födda barn

Varje år riskerar 1000 barn i Sverige att bli blinda på grund av att de föds för tidigt. En ny studie vid Sahlgrenska akademin tyder på att barnens syn kan räddas med ett tillskott av fettsyran omega-3.

Studien, som utförts på möss, publiceras idag i den ansedda tidskriften Nature Medicines nätupplaga.

Barn som fötts innan deras ögon hunnit växa klart kan drabbas av
ögonsjukdomen retinopati. Ögat förlorar blodkärl och näthinnan får
därför inte tillräckligt med syre.

– Syrebristen sätter igång alarmsignaler som sporrar ny kärltillväxt,
men de nya kärlen blir missbildade. Mot slutet av sjukdomen kan
näthinnan lossna, och om det händer är det mycket lite du kan göra,
säger Ann Hellström, ögonprofessor vid Sahlgrenska akademin.

Sjukdomen retinopati leder till svår synnedsättning eller i värsta fall blindhet.

Barn som fötts mycket för tidigt har svårt att få omega-3 från sina mammor.

– Vi kommer nu att gå vidare och ge omega-3 till för tidigt födda barn
på Östra Sjukhuset och till mammor som ammar. Vi hoppas att vi kan
efterlikna det som barnen skulle ha fått i fosterlivet och att barnens
näthinnor då ska utvecklas mer normalt, säger professor Ann Hellström.

Samma forskarlag publicerade nyligen en annan studie som också handlade
om ett ämne som kan skydda mot ögonskador hos för tidigt födda barn.

Den studien handlade om ett protein som kallas IGFBP-3 och som är
nödvändigt för utvecklingen av kärl, nerver, öga, hjärna, muskler, ben,
lever, njure, lunga och andra organ. Båda studierna är genomförda i
samarbete med forskare vid Harvard Medical School i USA.