”Sverige inte längre föregångsland inom tillgänglig turism”

Det kan vara svårt att hitta tillgängliga resmål i Sverige. Och det beror inte enbart på att många turistmål är dåligt anpassade för funktionsnedsättningar. Det finns heller ingen bra guide till det som finns.

– Sverige har varit föregångsland men nu är vi rejält omsprungna, säger Dieter Mülller, chef för Svenska Equality, en konsultverksamhet inom tillgänglighet.

– Gör som Danmark, är hans uppmaning till turistbransch, myndigheter och handikapprörelse.

Arbetet med att röja bort hinder för tillgänglighet har gått trögt. Regeringen har utlovat en ny femårsplan för att få fart på detta.

Trots allt finns många sevärdheter och turistanläggningar som har god tillgänglighet. Problemet är att det är svårt att hitta information om dessa.
Det har poppat upp ett antal försök att skapa guider som ger besked om tillgänglighet. Genom åren har det tagits flera olika initiativ som sedan fallit i glömska. De har inte fått något bestående genomslag, menar Dieter Müller.

– Det vore väldigt bra om Sverige kunde göra som man har gjort i Danmark. Där har handikapprörelsen och hotell- och restaurangbranschen gemensamt skapat en guide med oberoende information från utomstående kontrollanter. Det blev verklighet sedan den danska riksdagen fattat ett beslut om startfinansieringen, säger Dieter Müller.

Här i Sverige finns ett antal olika tillgänglighetsguider utspridda i olika kommuner och landsändar. Stockholm har sin ”Entré Stockholm” medan Västra Götalandregionen har en annan lösning. Det har funnits förslag om att lansera Västra Götalandsmodellen för hela Sverige, men hittills utan framgång.

Och Dieter Müller tycker det vore bättre att kopiera den danska modellen. En av fördelarna är att danskarna har utomstående kontrollanter som bedömer tillgängligheten (inte verksamhetsägarna själva). En annan fördel är att den danska modellen har relativt detaljerad information.
Tack vare detaljgraden och oberoendet blir vägledningen säkrare, enligt Müller.

Som konsult inom tillgänglighet skulle han gärna hjälpa till att genomföra en liknande modell i Sverige.
Den bör i så fall omfatta en stor inventering av tillgängligheten på restauranger, hotell och turistanläggningar.
Informationen ska vara lätt åtkomlig på webben, där vem som helst enkelt ska kunna söka fram det man önskar.

Dieter Müller drog igång Svenska Equality på 80-talet. Verksamheten är fortfarande ganska blygsam, det är en ekonomisk förening med tre medarbetare, men Equality räknas ändå som en ledande konsult inom tillgänglighet. Man har många uppdrag inom kommuner och myndigheter.

Inte desto mindre känner grundaren sig ganska ensam i kampen för bättre vägledning till tillgängliga resmål.
– Jag upplever inte att det är så många som slåss för denna fråga. De olika handikappförbunden kämpar för SINA egna frågor medan det här handlar om information för ALLA, säger Dieter Müller.
– Vi får ofta en klapp på axeln och någon säger att detta är viktigt, men det är sällan någon är beredd att satsa pengar på att bygga ut det här.

Equality har tidigare tagit upp frågan med SHR, branschföreningen för hotell och restaurang, men utan att få napp.

Just nu har man lite mer hoppfulla kontakter med näringsdepartementet.
– Vi har diskuterat hur man kan skapa en förmedlingstjänst för att hjälpa enskilda och inte minst utländska resenärer att hitta bra boende. Vi vill medverka i ett gemensamt projekt med andra aktörer och är öppna för många olika lösningar. Det viktiga är att det inte går i stå utan att vi skapar något bestående, säger Dieter Müller.

Görs det ändå inte en hel del framsteg på tillgänglighetsområdet?
– Tidigare sågs Sverige som ett föregångsland och många gjorde studiebesök här, men nu åker man istället till Barcelona för att se hur man jobbar med frågorna. Vi har blivit omsprungna och förlorat kompetens.

Kan vi åter bli ledande på tillgänglig turism?
– I så fall måste man ge järnet överallt – kommuner, landsting, staten och näringslivet. Jag ser verkligen fram emot att man ska upptäcka att det finns mycket att göra.

För Dieter Müller är helheten viktig. Han nämner som exempel de stora förluster som svensk turistnäring förlorar på ”bortglömda” hinder.
– Det hjälper inte att ha en jättebra tillgänglig turistanläggning om man inte kan komma dit. Tänk på alla resenärer på kryssningfartyg som blir sittande på båten eller kajen för att de inte kan ta bussen från hamnområdet. Jag inte hur många sköna miljoner som försvinner där.

Samarbete är nödvändigt för att lyckas, anser Müller.
– Förändringarna måste genomföras hand-i-hand med turistnäringen, handeln och kommunerna. Den viktigaste insikten är att detta är ett gemensam intresse.

Samtidigt tror han att enstaka personer och initiativ kan få stort genomslag.
När ett turistmål eller en enskild anläggning satsar på tillgänglighet blir det ofta så att andra följer efter. Och en lättanvänd guide skulle kunna sätta fart på utvecklingen.
Det skulle inte bara underlätta resandet för alla personer som har funktionsnedsättninar utan också påverka hela samhället, tror Dieter Müller.