Nyheter

Teamarbete allt vanligare inom barnsjukvård – nu måste kunskapen öka


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Det blir allt vanligare att barnsjukvårdens personal arbetar i team – men få har koll på vilka fördelar och nackdelar som det innebär.
Nu vill konferensen Barnveckan 22-25 april i Karlstad förbättra kunskapen genom att uppmärksamma den forskning som finns kring arbete i team.

Det blir allt vanligare att barnsjukvårdens personal arbetar i team – men få har koll på vilka fördelar och nackdelar som det innebär.
Nu vill konferensen Barnveckan 22-25 april i Karlstad förbättra kunskapen genom att uppmärksamma den forskning som finns kring arbete i team.

–  Vi kommer att lyfta både fördelar och nackdelar och ta upp vilka krav som ställs på ett team för att det ska fungera optimalt, berättar Mariana Dahlstedt, verksamhetschef för barn- och ungdomssjukvården i Värmland och huvudansvarig för Barnveckans program.

På plats finns Gerry Larsson, leg psykolog och professor, för att berätta om aktuell forskning kring arbete i team.

Utvecklingen mot ökat teamarbete har pågått länge och förväntas fortsätta. Mariana Dahlstedt tror att det är positivt:

– Vi har sett inom olika områden, bland annat barndiabetes, att de län som lyckas bäst med vården är de som har ett fungerande arbete med team kring barnen och familjerna.

Under fyra intensiva dagar täcker Barnveckan in många andra viktiga frågor från olika barn- och ungdomsmedicinska områden.

Ett av de områden som får extra utrymme i årets Barnveckan är miljön runt omkring barnet.
Medverkar gör bland annat Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson som pratar om miljögifter i barnens vardag. Han menar att personal inom barnhälsovården kan ha stor betydelse för att minska problemen med gifter.

– Miljöpolitiken spelar en stor roll men det finns också oerhört mycket som man kan göra som enskild, både i hemmen och på arbetsplatsen, säger Mikael Karlsson.

”Utbränd av att vara förälder till ett barn med kronisk sjukdom” är titeln på en föreläsning av socionomen Caisa Lindström. Hon har forskat om föräldrars situation med fokus på stressrelaterad ohälsa.

Barnveckan vänder sig framförallt till barnläkare och sjuksköterskor men lockar även kuratorer, psykologer, lekterapeuter och andra som arbetar med barn inom vården. Minst 500 personer väntas delta.

– Barnveckan är viktig för det är då vi kommer tillsammans från alla specialistområden och får möjlighet att lära oss mer om hela bredden. Det räcker inte att förkovra sig inom sitt eget fält, man måste även behärska många andra områden eftersom man möter barn med alla olika sjukdomar, säger Mariana Dahlstedt.

Läs mer om Barnveckanhttp://www.barnveckan.se

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Primass
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tidvis
 • Annons för JAG
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för STIL