Teckenplansch lyfter språket

Man pratar mycket om fysisk och kognitiv tillgänglighet. Men den språkliga biten är det inte många som har uppmärksammat. Med sin lansering av teckenplanschen, en produkt som gör språket tillgängligt för alla, bryter nu Annika Melin ny mark.

– Min dotter har Downs syndrom och genom åren har jag sett att det finns ett stort behov av en tillgänglig språkmiljö på förskolorna. Jag fick Almi:s innovationsstöd för att ta fram teckenplanschen, just för att det är något helt nytt som inte finns någon annanstans, säger Annika Melin, vars företag heter Språkbussen och ligger i Västra Frölunda.

I höstas sade hon upp sig från sin anställning som projektledare på AstraZeneca AB för att satsa på eget företagande. Annika Melin har stor nytta av sina erfarenheter från olika konsultuppdrag när hon utvecklar produkterna.

– Det gäller att kunna presentera idén på ett tydligt sätt och sedan lyssna in synpunkterna från pedagogerna, jag älskar att ha den kontakten, säger Annika Melin.

Tecken i kombination med tal har visat sig vara en bra metod för att utveckla språkförmågan hos barn.

– Barn med språksvårigheter som använder tecken i sin kommunikation kan ha ett tio gånger så stort ordförråd jämfört med andra icketecknare.

Annika Melin har märkt att det ofta är tungrott för lärarna att börja använda tecken i undervisningen. Oftast sitter kurspapperen i någon pärm som de aldrig hinner läsa. Teckenplanschen ger en snabb överblick för hur man tecknar de vanligaste meningarna i en specifik miljö. Det finns olika planscher för respektive rum i förskolan; samlingsrummet, matsalen, hallen samt tvättrummet.

– Chanserna för att fortsätta använda det man lärt sig på en teckenkurs ökar om det sitter en plansch uppe på väggen som kan guida i kommunikationen, säger Annika Melin.  

Illustrationerna har hennes barndomskompis gjort. Många tycker om bilderna för att de inte är så barnsliga. Samma illustratör ligger även bakom känslobilderna till känslomattan, som är Annika Melins första produkt. Den kom ut på marknaden förra året och nu är gymnaisesärskolan intresserad av att utveckla känslomattan för tonåringar.

Den första tryckta versionen av teckenplanschen levererades hem till Annika Melin för bara ett par dagar sedan men hon har redan en ny idé på gång.

– Det är ett större projekt, mer än så vill jag inte avslöja, säger Annika Melin.