Teckenspråkstolkning räddade Erik Ullenhags presskonferens

Erik Ullenhag var snubblande nära ett pinsamt missöde när lagförslaget mot diskriminering skulle presenteras. Sveriges Dövas Riksförbund gav ministern en hjälpande hand – och ordnade i sista stund teckenspråkstolkning till presskonferensen.

Inför presskonferensen kontaktade Hanna Sejlitz, ordförande för Sveriges Dövas Riksförbund, Erik Ullenhags pressekreterare med en undran om det hela skulle teckenspråktolkas.

En självklarhet kan man tycka – presskonferensen skulle ju handla om ett lagförslag om bristande tillgänglighet.

Hanna Sejlitz berättar:

– Det som hände var att jag kontaktade pressekreteraren på morgonen vid niotiden för att fråga om sändningen skulle vara tolkad. Jag fick intrycket att de inte tänkt på det men när jag erbjöd hjälp med att skicka tolk var det välkommet.

– Först var hon osäker på om det gick att lösa tekniskt, det vill säga om det gick att få tolken i rutan. Vi skickade tolkar dit ändå och sen löste det sig på plats.

– Min förhoppning är att regeringen tänker på att ha tolkning till kommande sändningar – framförallt de som är av särskilt stor betydelse för teckenspråkiga. Jag hoppas också att sändningar kan vara textade för de som har svårt att höra vad som sägs men som inte kan teckenspråk.

På Twitter kommenteras artikeln ovan av Hörselskadades Riksförbund: ”Nja – ’räddade’? Webbsändningen var ju otextad = mkt pinsamt!!! 800 000 behöver text. Är tyvärr bara 30 000 teckenspråkiga.”