Tillgänglighet viktigaste frågan i Almedalen

Foto på Daniel Pollak.Snart drar Almedalsveckan igång i Visby och Föräldrakraft kommer vara på plats. Det kommer även Unga Rörelsehindrade tillsammans med DHR, De handikappades riksförbund, vara. Precis som förra året är man där för att påverka för ett tillgängligt Sverige med kampanjen ”Öppna Sverige”.

– Vår allra viktigaste fråga just nu är tillgängligheten. De flesta problem, som svårigheter för unga med rörelsehinder i skolan och på arbetsmarknaden, beror till stor del på otillgänglighet. Men nu märker vi ett helt annat mottagande från politiker, vilket är roligt och gör att vi ser positivt på framtiden, säger Daniel Pollak, språkrör för Unga Rörelsehindrade.

Han var i Visby förra året och åker nu igen. Då var det dåligt med tillgänglighet på de flesta seminarium.

– Jag vet inte om de har gjort något i år för att förbättra tillgängligheten, men förra året var det dåligt, säger han.

Men höga förväntningar har han på politikerna och hoppas att vi snart har en lag som gör otillgänglighet till diskriminering.

– Jag har märkt en större vilja från politikernas håll att lyfta våra frågor. Kanske är de extra intresserade nu när vi närmar oss ett riksdagsval. Vi kunde tydligt se att intresset ökar under Marschen för tillgänglighet då partiledarna från vänstersidan var på plats och de andra partierna hade högt uppsatta företrädare för sina partier där. Och nu säger de flesta partier att otillgänglighet är diskriminering, säger Daniel Pollak.

Läs mer om kampanjen:
www.oppnasverige.se
www.ungarorelsehindrade.se
www.dhr.se