Timglas som talar

Carina är det första talande timglaset och har tagits fram för att underlätta vardagen för personer som har svårt att disponera tid.

Carina hanterar tidslängder på 20, 40 eller 60 minuter. Mer information på www.iris.se