”Tio gånger fler kan få anställning”

Många personer som idag har daglig verksamhet kan få jobb på den öppna arbetsmarknaden.
– Mellan sex och sju procent av de som vi ger daglig verksamhet får jobb, säger Stefan Lahti, vd för Misa AB.
Det kan jämföras med Socialstyrelsens bedömning att mindre än en procent normalt sett får anställning.

Daglig verksamhet har blivit en fråga som uppmärksammas allt mer av politikerna. Ett exempel på det är att socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson idag besöker en daglig verksamhet i Uppsala.

Tidigare i år besökte ministern även Misa som bedriver daglig verksamhet i Stockholms län, Malmö och Uppsala.

Stefan Lahti på Misa AB tror att andelen som får jobb på den öppna arbetsmarknaden kan ökas ytterligare.

– Minst 10 procent, antagligen fler, kan gå från daglig verksamhet till anställning eller eget företagande, hel eller deltid, säger Stefan Lahti.

Det är Socialstyrelsen som har räknat ut att mindre än en procent går från daglig verksamhet till anställning.
Men det finns alltså lyckade exempel, där många fler får jobb. Föräldrakraft har tidigare rapporterat om Open Eyes-projektet i Stockholm som lyckats skapa flera arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättningar.
Misas verksamhet är ett annat sådant exempel.

– Vi skapar mellan 250 och 300 praktikplatser till personer som har daglig verksamhet. År 2009 lyckades vi stödja 24 personer till att få en anställning på den öppna arbetsmarknaden och lämna daglig verksamhet. Det innebär att cirka sju procent av de personer vi ger daglig verksamhet kommer till anställning, säger Stefan Lahti.

Vad är det som gör att ni lyckas ordna jobb till mångdubbelt fler än inom daglig verksamhet generellt?
– Det krävs att man har en stark tro på det man gör och att man verkligen fokuserar på arbete och anställning. För att lyckas krävs välutbildad personal som jobbar med evidensbaserade metoder.
– Det är bättre att träna på ett jobb på en arbetsplats istället för på en ”träningslokal”. De typer av förberedande jobbträning jag sett har en tendens att bli en inlåsningseffekt i sig. Snabbt ut på en riktig arbetsplats alltså.
– Att som många kommuner gör öppna caféverksamhet har flera problem. Risken finns att man inte vill släppa deltagarna till riktiga jobb eftersom ”bullarna måste ju bakas”. Då tappar man snabbt fokus på att hitta ett jobb på öppna arbetsmarknaden.

Hur vanligt är det att man arbetar lika framgångsrikt som ni med daglig verksamhet inriktad på anställning?
– Jag har letat men inte funnit någon annan verksamhet i  landet som når dessa resultat. Det hade varit kul att finna dem, antagligen skulle vi kunna lära mycket av varandras goda exempel.

Hur kommer daglig verksamhet att utvecklas i framtiden?
– Antalet personer med daglig verksamhet har ökat från 20 000 till 28 000 sedan år 2000. Denna ökning kommer att fortsätta eftersom antalet elever i särskola ökar lika dramatiskt.
– Det finns ett avgrundslikt hål mellan skola/särskola och arbetslivet. Socialförsäkringsministern besökte Misa för några veckor sedan och berättade att hennes nästa stora fokus kommer att vara att finna sätt att överbrygga detta hål.

Tror du att det kommer att finnas jobb för personer som idag har daglig verksamhet?
– Från och med år 2012 kommer fler personer att lämna arbetsmarknaden än antalet som kommer in i den. Alla kommer alltså att behövas i framtiden. Därför är det extra viktigt både för landet och för personer med funktionsnedsättning att vi äntligen omfokuserar daglig verksamhet från att bedrivas instängt och avskärmade i lokaler till att bedrivas ute i samhället där vi andra finns, säger Stefan Lahti.