Tips: Konferens om livskvalitet

”Hur står det till? Om livsstil och livskvalitet” är namnet på en konferens som anordnas av Föreningen Furuboda den 11–13 juni.

Det är vanligare att barn med funktionsnedsättning röker, snusar och dricker mycket alkohol vid ett och samma tillfälle, enligt en rapport från Statens folkhälsoinstitut.

Dessutom motionerar elever med funktionsnedsättning mindre än elever utan funktionsnedsättning. Barn och unga med funktionsnedsättning löper därmed större risk för framtida ohälsa på grund av sina levnadsvanor, enligt institutet.

Detta är bakgrunden till Furubodas konferens med föreläsningar av bland annat Peter Grahn, folkhälsostrategen inom Region Skåne. Han kommer att prata om sambandet mellan funktionsnedsättning och alkohol och droger.

Hur lycklig är du på en skala? är titeln på en föreläsning av Pekka Mellergård, neurokirurg.

Två unga vuxna som medverkar för att berätta om sina liv är Emma Jönsson och Anna Pettersson. Emma pratar om hur det är att ha SMA ”som i smart, smakfull och spinal muskelatrofi”. Titeln på Annas berättelse är ”Funkis funkar faktiskt”.

Medverkar gör även Jonas Helgesson tillsammans med musikern Christer Andréas.

Läs mer om konferensens på Furubodas webbplats.