Torkel Klingberg: Alla kan påverka sin förmåga att lära

Chanserna att lyckas i skolan förbättras snabbt. Skolor skulle kunna flerfaldiga övningarna i att läsa, skriva och räkna. Metoderna och hjälpmedlen finns redan. Det som behövs är mer ”jävlar anamma”, anser Torkel Klingberg.

Barn är olika snabba på att lära sig, men skillnaderna kan delvis kompenseras genom bättre och mer träning av matte, läsning och arbetsminne.

Det här är frågor som Klingberg har jobbat länge med. Nu lägger han ökad vikt vid motivationen: Hur får man barn att träna mer?

– Det handlar om att kämpa för att det är meningsfullt. Man måste inte tycka att det är så roligt. Det handlar om begreppet ”grit”, eller jävlar anamma, att hålla fast vid sitt mål trots motgångar. Det finns inga enkla framgångsrecept.

Torkel Klingberg har har själv gjort en lång resa med både motgångar och framgångar, på jakt efter kunskap om hur barn lär sig, vad som skiljer olika barn och vilka faktorer som är viktiga för motivationen. Forskning kring arbetsminne har funnits med hela karriären och på senare år har fokus på matematik ökat.

Parallellt med forskning och bokskrivande är Torkel Klingberg engagerad i konkreta skolprojekt genom stiftelsen Cognition Matters som han grundat och leder.

Foto