Torsdagsaktionen är död. Leve Tisdagsaktionen!

Undantaget om att företag med mindre än tio anställda är undantagna i lagrådsremissen som lagts fram är för mycket. Det gör nu att Torsdagsaktionen blir Tisdagsaktionen, skriver DHR på sin webbplats.

Torsdagsaktionen ville att ett lagförslag skulle presenteras. Tisdagsaktionen vill påtala att det fortfarande finns tid att förbättra lagförslaget. Så från tisdagen den 18 mars kommer Tisdagsaktionen att stå utanför riksdagen för att påtala detta för riksdagsledamöterna.

96 procent av alla företag i Sverige har mindre än tio anställda, enligt SCB för 2013.

Lars Lindberg anger på sin blogg att länder som USA, Storbritannien eller Norge, som har liknande lagar på plats, inte har denna typ av undantag.

– Vi är tveksamma till en del formuleringar i lagförslaget. Det behövs ett tydligare rättighetsfokus och undantagen är besvärande. Det är en bra markering att lagen nu presenterats, men för att den ska kunna användas i praktiken behöver den bli kraftfullare, säger Rasmus Isaksson som är ordförande för DHR.

Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden, intervjuades i Dagens Arena och berättade att det redan finns ett tolkningsutrymme kring ”skälig anpassning”.

– Att man, trots detta tolkningsutrymme, undantar en så stor del av samhällets service som privata företag utgör är anmärkningsvärt. Jag menar, människor med funktionsnedsättning kan ju faktiskt också behöva klippa håret ibland, sa Ingrid Burman till Dagens Arena.