Torsdagsaktionen inne på upploppet

”26 dagar kvar till lagförslag” står det på lapparna när Torsdagsaktionen åter står samlad utanför Rosenbad. Dagarna räknar ner till den 18:e mars när det är sagt att lagförslaget ”Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering” ska läggas fram av regeringen.

Rasmus Isaksson, som är ny förbundsordförande för DHR, känner en viss oro för att lagförslaget inte når hela vägen fram.

– Det har ju funnits möjlighet att få dispenser att göra avkall på tillgänglighetskraven. Vi hoppas att det inte har format det nya lagförslaget, att det för tunt på grund av det, säger Rasmus.

Den 4 mars ska Torsdagsaktionen ha ett möte för att gå igenom vad de ska göra om det visar sig att lagförslaget inte möter de krav som organisationerna inom Torsdagsaktionen ställer.

– Vi kommer diskutera vad lagförslaget kan tänkas innehålla. Vad vi kan acceptera och vad vi inte kan acceptera. Och vad vi gör om förslaget inte är som vi hade hoppats på, säger Rasmus.

Det som oroar, enligt Rasmus, är att samtidigt som regeringen nu sagt att de ska lägga fram ett lagförslag där bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering så förs debatter om att bygga studentbostäder som är undantagna från de tillgänglighetskrav som gäller idag.

– Det är ju det vi är lite oroliga för. Vi har ju varit väldigt aktiva i debatten om studentbostäder. DHR har sett väldigt kritiskt på att man ställer människors behov och rättigheter mot varandra. Framförallt att man ställer ekonomi mot mänskliga rättigheter, det är det allra mest beklämmande, säger Rasmus.

Det är 26 dagar kvar till den 18 mars då lagförslaget ska presenteras.

Kan man vara säker på att det faktiskt kommer presenteras ett lagförslag när det är sagt?

– Säker kan man aldrig vara. Det är därför vi står här och påminner in i det sista, säger Rasmus Isaksson.