Tre höjdpunkter på 2016 års Anhörigriksdag

2016 års upplaga av Anhörigriksdagen närmar sig. Här tipsar vi om tre av de dragplåstren när konferensen och mässan äger rum i Varberg 10-11 maj 2016.

 

Anhöriga måste involveras i alla steg

För att samhällets stöd till anhöriga ska fungera måste de anhörigas egna perspektiv och önskemål höras och respekteras. Det är utgångspunkten för en föreläsning med Elisabeth Hansson, professor, och Lennart Magnusson, chef för NKA, Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

”Sätten att involvera anhöriga i utvecklingen varierar och det påverkar också resultatet. När anhöriga involveras i alla steg i utvecklingsarbetet, i planering, genomförande, utvärdering och förbättring uppnås de bästa resultaten”, menar föreläsarna.

Läs mer om Nka på www.anhoriga.se

Ett steg i rätt riktning är att våga vara tydlig

”Man vill ju inte klaga… ” är ämnet för en föreläsning av Lisa Andersson. Det handlar om hur viktigt det är att våga vara tydlig när det gäller bemötande, beslut och andra situationer kring närstående.

Man känner ett ansvar att säga ifrån, men vet inte hur man ska göra det på bästa sätt. Som personal kan det vara svårt att plötsligt bli konfronterad med frågor och synpunkter, kanske när man är på väg att göra något annat. Det är lätt att hamna i försvarsställning. Som chef kan man hamna i kläm mellan sin vilja att brukare och anhöriga ska vara nöjda och samtidigt vara lojal mot personalen.

Lisa Andersson ger exempel på situationer som kan uppstå och hur de kan leda till konflikter. ”Ett steg i rätt riktning är att våga vara tydlig, en enkel metod för att framföra och ta emot ett budskap på ett konstruktivt sätt”, menar Lisa.

Läs mer om Lisa på http://www.univektor.com

Kärleken blev mitt vapen

En av föreläsningarna som sticker ut på Anhörigriksdagen är ”Kärleken blev mitt vapen” med Soheila Fors.

Hon växte upp som adelsflicka i Iran, blev gerillasoldat, gifte sig mot familjens vilja, misshandlades, bodde på kvinnohus i Göteborg, mötte Gud, gifte sig med en svensk man, byggde upp en te-hus-rörelse och ett boende för människor utsatta för hedersvåld. Hon skrev en bok om sitt liv – Kärleken blev mitt vapen – som utkom 2014 på Libris förlag.

Läs mer om Soheila på http://www.libris.se/k%C3%A4rleken-blev-mitt-vapen-1.369186